CÁC MÔN HỌC

Hiện nay bộ môn Kỹ thuật Máy tính đảm nhiệm giảng dạy các môn học chính sau đây:  

- Điện tử số

- Kiến trúc máy tính

- Kỹ thuật vi xử lý

- Thiết bị ngoại vi và kỹ thuật ghép nối

- Xử lý tín hiệu số

- Xử lý tiếng nói

- Lập trình mạng

- Quản trị dự án CNTT

- Kỹ thuật truyền thông điện tử

- Kỹ thuật điện tử tương tự và số

- Kỹ thuật mạng

- An ninh mạng

- Thiết kế IC

- Hệ nhúng

- Lập trình cho các thiết bị di động

- Nhập môn CNTT & TT

 

Thông tin bổ sung