GIỚI THIỆU CHUNG

Bộ môn Kỹ thuật Máy tính

Department of Computer Engineering

 

Bộ môn Kỹ thuật Máy tính đảm nhiệm về đào tạo bậc đại học và sau đại học chuyên ngành Kỹ thuật Máy tính, giảng dạy và nghiên cứu về các lĩnh vực: các hệ thống xử lý thông tin, xử lý tín hiệu, các bộ xử lý tín hiệu số, xử lý tiếng nói, các kiến trúc máy tính, vi xử lý, thiết kế chip (ASIC, ASIP, FPGA), hệ thống nhúng, các ứng dụng di động và an ninh mạng. Bộ môn cũng tham gia đào tạo cho các chuyên ngành khác thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin; đồng thời thực hiện nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác trong nước, hợp tác quốc tế.

Phòng 502, B1, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, số 1, Đại Cồ Việt, Hà Nội

Điện thoại : (+84) 38696125

Website: http://dce.hust.edu.vn

Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

Thông tin bổ sung