SÁCH XUẤT BẢN

Sách, giáo trình và tài liệu tham khảo đã xuất bản

(Tên sách, tác giả, nhà xuất bản ấn hành, năm xuất bản)

 -  Nguyễn Đức Nghĩa, Nguyễn Tô Thành, Toán rời rạc. NXB Giáo dục, 1997.

-  Nguyễn Đức Nghĩa. Tối ưu hóa. NXB Giáo dục, 1996.

-  Dương Viết Thắng, Nguyễn Đức Nghĩa, Nguyễn Tô Thành, Nguyễn Thanh Tùng. Bài tập ngôn ngữ lập trình Pascal. NXB ĐHQG Hà nội, 2004.

-  Nguyễn Tô Thành. Lập trình nâng cao. NXB ĐHQG Hà nội, 2003.

-  Nguyễn Xuân My, Nguyễn Đức Nghĩa. Lập trình. NXB ĐHQG Hà nội, 2003.

-  Nguyễn Thanh Tùng. Hệ điều hành. Đại học Bách khoa Hà nội, 1995.

-  Nguyễn Đức Nghĩa. Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật. NXB ĐHBK Hà nội, 2008.

Thông tin bổ sung