HỢP TÁC

Bộ môn Khoa học máy tính đã có sự hợp tác sâu rộng với các trường đại học và các trung tâm nghiên cứu lớn của trong nước và nước ngoài. Những sự hợp tác này được mở rộng từ việc mời và gửi giáo viên tham gia vào các chương trình đào tạo, tham gia Hội đồng bảo vệ luận văn Thạc sỹ và Hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp đại học, đồng hướng dẫn nghiên cứu sinh giữa hai bên cho đến hợp tác và chuyển giao công nghệ về Khoa học máy tính.

Quan hệ hợp tác trong nước :

-          Viện CNTT

-          Viện Tin học pháp ngữ IFI

-          Đại học quốc gia Hà Nội

-          Đại học quốc gia TP HCM

-          Học viện quân sự

Quan hệ  với quốc tế :

- Pháp: Học viên quốc gia bách khoa Grenoble (INGP),

- Canada: Đại học Montréal

Thông tin bổ sung