Cơ sở vật chất

Văn phòng làm việc của bộ môn được đặt tại phòng 323, nhà C1. Với diện tích 70m2, văn phòng được chia thành các phòng làm việc để phù hợp với yêu cầu đào tạo và nghiên cứu khoa học : phòng dành cho họp bộ môn và các seminar khoa học, phòng dành cho sinh viên thực tập, các phòng dành cho cán bộ nghiên cứu. Ngoài máy tính, máy in, máy chiếu, các trang thiết bị chuyên dụng phục vụ nghiên cứu về xử lý tín hiệu, bộ môn cũng có dàn máy tính song song và phòng thí nghiệm mô hình hóa và mô phỏng.

Bộ môn được trang bị 10 bộ máy tính cá nhân cấu hình cao và 1 MTXT phục vụ cho công tác nghiên cứu và đào tạo.

Thông tin bổ sung