Bộ môn Khoa học máy tính đảm nhiệm chức năng giảng dạy các môn học chuyên ngành thuộc lĩnh vực Khoa học máy tính bậc trên đại học, đại học (các hệ chính qui, phi chính qui), cao đẳng thuộc khoa CNTT và nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực Khoa học Máy tính. Đội ngũ cán bộ của bộ môn đều có trình độ đại học trở lên bao gồm:

Phó giáo sư: 1

Tiến sĩ: 10

Thạc sĩ: 10

Kỹ sư: 1

TS. Nguyễn Thị Thu Hương
Trưởng bộ môn, Giảng viên chính
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại CQ: (+84) 3 869 6121

Xem tiếp...

TS. Phạm Đăng Hải
Phó trưởng bộ môn, giảng viên chính
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại CQ: (+84) 3 869 6121

Xem tiếp...

TS. Đỗ Phan Thuận
Phó trưởng bộ môn, giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại CQ: (+84) 3 869 6121

Xem tiếp...

PGS.TS. Nguyễn Đức Nghĩa
Giảng viên cao cấp
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại CQ: (+84) 3 869 6121

Xem tiếp...

ThS. Đỗ Tuấn Anh
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại CQ: (+84) 3 869 6121

Xem tiếp...

TS. Ban Hà Bằng
Giảng viên
Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại CQ: (+84) 3 869 6121

Website:  http://soict.hust.edu.vn/~khmt/bangbh/

 

Xem tiếp...

TS. Phạm Quang Dũng
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại CQ: (+84) 3 869 6121

Xem tiếp...

TS. Nguyễn Tuấn Dũng
Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại CQ:
(+84) 3 869 6121

Xem tiếp...

TS. Trần Vĩnh Đức
Giảng viên
Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại CQ: (+84) 3 869 6121

Xem tiếp...

ThS. Nguyễn Duy Hiệp
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại CQ: (+84) 3 869 6121

Xem tiếp...

TS. Ngô Duy Hòa
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại CQ: (+84) 3 869 6121

Xem tiếp...

TS. Đỗ Quốc Huy
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại CQ: (+84) 3 869 6121

Xem tiếp...

KS. Nguyễn Việt Huy
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại CQ: (+84) 3 869 6121

Xem tiếp...

ThS. Nguyễn Ngọc Dương
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại CQ:
(84-4) 3 8696121

Xem tiếp...

TS. Trịnh Anh Phúc
Giảng viên
Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại CQ: (+84) 3 869 6121

Xem tiếp...

TS. Nguyễn Khánh Phương
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại CQ: (+84) 3 869 6121

Xem tiếp...

TS. Đinh Viết Sang
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại CQ: (+84) 3 869 6121

 

Xem tiếp...

ThS. Nguyễn Thành Trung
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại CQ: (+84) 3 869 6121

Xem tiếp...

ThS. Hoàng Thị Hải Yến
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại CQ: (+84) 3 869 6121

Xem tiếp...

Thông tin bổ sung