CÁC MÔN HỌC

Các môn học chính mà bộ môn đảm nhận gồm :

- Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

- Kỹ thuật lập trình

- Cơ sở dữ liệu

- Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin

- Nguyên lý hệ điều hanh

- Lý thuyết tính toán

- Tính toán song song

- Ngôn ngữ và phương pháp dịch-

- Thiết kế và phân tích giải thuật

- Khai phá dữ liệu

- Tính toán hình học

- Các hệ điều hành tiên tiến

- Macroprocessor và lập trình hướng sự kiện

- Các thuật toán gần đúng giải bài toán NP-khó

- Tính toán tiến hóa

 

Thông tin bổ sung