CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU

Các hướng nghiên cứu của bộ môn tập trung vào các lĩnh vực:

+  Phát triển thuật toán trong các lĩnh vực: Tối ưu hóa toàn cục, Đồ thị, Tối ưu hóa tổ hợp, Hình học tính toán, Mã hóa và nén dữ liệu, Các thuật toán gần đúng, Các thuật toán tức thời, +  Tính toán song song, ...

+  Ngôn ngữ và các phương pháp dịch

+  Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

+  Cơ sở dữ liệu với hệ quản trị mở,

+  Các giải thuật song song trong hệ đa xử lí

+  Lập trình hướng sựkiện

Thông tin bổ sung