Giới thiệu chung

BỘ MÔN KHOA HỌC MÁY TÍNH

DEPARMENT COMPUTER SCIENCE

Bộ môn Khoa học máy tính đảm nhiệm chức năng giảng dạy các môn học chuyên ngành thuộc lĩnh vực Khoa học máy tính bậc trên đại học, đại học (các hệ chính qui, phi chính qui), cao đẳng thuộc khoa CNTT và nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực Khoa học Máy tính.

Bộ môn có 21 cán bộ, trong đó: 01 PGS, 12 Ts, 09 Ths (trong đó có 07 NCS).

 - Địa điểm  bộ môn:   Phòng Bộ môn: B1-602,    Tel : 0438696121

 - Email :             This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chuyên mục phụ

 • Giới thiệu chung
 • Nhân sự

  Bộ môn Khoa học máy tính đảm nhiệm chức năng giảng dạy các môn học chuyên ngành thuộc lĩnh vực Khoa học máy tính bậc trên đại học, đại học (các hệ chính qui, phi chính qui), cao đẳng thuộc khoa CNTT và nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực Khoa học Máy tính. Đội ngũ cán bộ của bộ môn đều có trình độ đại học trở lên bao gồm:

  Phó giáo sư: 1

  Tiến sĩ: 10

  Thạc sĩ: 10

  Kỹ sư: 1

Thông tin bổ sung