GIỚI THIỆU CHUNG

Dự án HEDSPI

HEDSPI là tên viết tắt của dự án hỗ trợ và phát triển đào tạo Đại học và Sau Đại học về Công nghệ Thông tin và Truyền thông được thực hiện bởi sự hợp tác của Trường ĐHBKHN và các trường đại học Nhật Bản sử dụng nguồn vốn vay ODA từ Nhật Bản, vốn hỗ trợ của tổ chức JICA và nguồn vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam. Viện CNTT&TT là đơn vị thực hiện dự án trong thời gian từ năm 2006 đến năm 2014. Mục đích chung của dự án là hỗ trợ phát triển đào tạo đại học của Việt Nam về lĩnh vực CNTT&TT đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng công nghiệp hoá hiện đại hoá nền kinh tế xã hội và hoà nhập với nền kinh tế thế giới.Các hoạt động trong khuôn khổ dự án hướng tới nâng cao năng lực đào tạo và chất lượng nghiên cứu khoa học về CNTT&TT tại trường đại học trọng điểm và từ đó sẽ đáp ứng được đòi hỏi của thị trường lao động. 

Hoạt động của dự án

-          Xây dựng chương trình CNTT&TT tiên tiến theo tiêu chuẩn ITSS của Nhật Bản. Đào tạo đội ngũ kỹ sư có trình độ cao, đáp ứng yêu cầu thị trường CNTT&TT trong nước và quốc tế thông qua chương trình đào tạo bậc đại học về CNTT&TT, và chương trình CNTT chuyên sâu dành cho sinh viên mới tốt nghiệp hoặc nhân viên các công ty CNTT&TT, và hợp tác kỹ thuật –chuyển giao công nghệ xây dựng chương trình học với các chuyên gia Nhật Bản.

-          Đào tạo đội ngũ giảng viên tiềm năng và phối hợp nghiên cứu với các trường Đại học Nhật Bản, thông qua các suất học bổng du học Nhật Bản trong chương trình phối hợp, chương trình hỗ trợ đào tạo giảng viên tiếng Nhật, chương trình thạc sĩ và chương trình tiến sĩ,

-          Nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu: trang bị các phòng thí nghiệm, phòng thực hành máy tính, phòng thực hành ngoại ngữ đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Đào tạo

a)       Đào tạo kĩ sư CNTT&TT theo chuẩn ITSS

-          Theo chương trình học 5 năm tại Đại học Bách Khoa Hà Nội

-          Kĩ sư ra trường đạt chuẩn ITSS dành cho kĩ sư CNTT Nhật Bản

-          Được đào tạo nâng cao về tiếng Nhật để làm kĩ sư cầu nối với thị trường Nhật Bản

-          Mỗi khóa tuyển sinh 120 sinh viên, trong đó có 20 em sẽ nhận học học bổng sang Nhật học từ năm thứ 3

b)      Đào tạo sau đại học

-          Cấp 12 học bổng đào tạo Tiến sĩ tại Nhật Bản

-          Cấp 40 học bổng đào tạo Thạc sĩ tại Nhật Bản

-          Tổ chức đào tạo theo chương trình phối hợp giữa Việt Nam và Nhật Bản

c)       Đào tạo giáo viên tiếng Nhật

-          Tuyển giáo viên chuyên trách tiếng Nhật tại dự án

-          Cử giáo viên đi nâng cao chuyên môn ngoại ngữ tại Nhật Bản

Cơ sở vật chất

-          05 Phòng thí nghiệm phục vụ hợp tác nghiên cứu theo các định hướng:

o        Công nghệ tri thức và ứng dụng

o        Công nghệ mạng và truyền thông

o        Công nghệ phần mềm và quản trị CNTT

o        Công nghệ tính toán, đa phương tiện và mô phỏng

o        Thiết kế hệ nhúng và ứng dụng.

-          04 phòng thực hành máy tính hiện đại phục vụ thực hành các môn học liên quan đến CNTT và TT

-          04 phòng thực hành ngoại ngữ phục vụ thực hành kĩ năng nghe nói Tiếng Anh, tiếng Nhật.

 Ảnh hưởng của dự án

-          Thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực CNTT đáp ứng yêu cầu chiến lược của thị trường trong nước và quốc tế. Điều này sẽ góp phần lớn vào việc thúc đẩy tính cạnh tranh của các ngành công nghiệp CNTT Việt Nam.

-          Hỗ trợ đổi mới, nâng cao năng lực đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực CNTT&TT tại Trường ĐHBKHN

-          Tạo dựng một mô hình kiểu mẫu nhằm gắn kết giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ  trong lĩnh vực CNTT&T, đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và trên thế giới

Thông tin bổ sung