Sách xuất bản

Bộ môn đã xuất bản 17 giáo trình và tài liệu tham khảo về xử lý ảnh, kỹ thuật đồ hoạ và các lĩnh vực của công nghệ phần mềm.

TT

Tên sách

Tác giả

Nhà xuất bản ấn hành

Năm xuất bản

1

Kỹ thuật đồ họa

Huỳnh Quyết Thắng

Lê Tấn Hùng

Khoa học kỹ thuật

2004

2

Nhập môn xử lý ảnh số

Lương Mạnh Bá

Nguyễn Thanh Thủy

Khoa học kỹ thuật

2003

3

Công nghệ phần mềm

Lê Đức Trung

Khoa học kỹ thuật

2005

4

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

Thạc Bình Cường

Khoa học kỹ thuật

2004

5

Quản lý dự án phần mềm

Thạc Bình Cường

Khoa học kỹ thuật

2004

6

Kỹ thuật tương tác người máy

Lương Mạnh Bá

Khoa học kỹ thuật

2005

7

Lập trình Web, Internet và Mạng không dây

Huỳnh Quyết Thắng

Vũ Đức Vượng và tập thể

Khoa học kỹ thuật

2006

8

Tác tử và công nghệ phần mềm hướng tác tử

Lê Tấn Hùng

Huỳnh Quyết Thắng và tập thể

Khoa học kỹ thuật

2006

9

Giáo trình tin học văn phòng.

Thạc Bình Cường

Lương Mạnh Bá

Bùi Thị Hòa

Đinh Hùng

Nhà xuất bản giáo dục

2006

10

Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm

Thạc Bình Cường

Nhà xuất bản Bách Khoa Hà Nội

2006

11

Tiếng Anh chuyên ngành CNTT

Thạc Bình Cường

Khoa học kỹ thuật

2005

12

Phân tích thiết kế hệ thống

Thạc Bình Cường

Đại học sư phạm

2006

13

Kỹ thuật xây dựng trang Web và thương mại điện tử

Thạc Bình Cường

Nhà xuất bản Giáo dục

2007

14

Nhập môn công nghệ phần mềm

Thạc Bình Cường

Nhà xuất bản Giáo dục

2009

15

Cơ sở Công nghệ phần mềm

Luơng Mạnh Bá (chủ biên)

Cao Tuấn Dũng

Lê Đức Trung

Lương Thanh Bình

Nguyễn Thị Thu Trang

Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật Hà Nội

2010

16

Mô hình đánh giá độ tin cậy phần mềm

Huỳnh Quyết Thắng

Nguyễn Hùng Cường

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

2014

17

Điện toán đám mây

Huỳnh Quyết Thắng (chủ biên)

Nguyễn Hữu Đức

Doãn Trung Tùng

Nguyễn Bình Minh

Trần Việt Trung

Nhà xuất bản Bách Khoa Hà Nội

2014

 

Thông tin bổ sung