Hợp tác

Bộ môn Công nghệ phần mềm đã có sự hợp tác sâu rộng với các trường đại học và các trung tâm nghiên cứu lớn của trong nước và nước ngoài. Những sự hợp tác này được mở rộng từ việc mời và gửi giáo viên tham gia vào các chương trình đào tạo, tham gia Hội đồng bảo vệ luận văn Thạc sỹ và Hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp đại học, đồng hướng dẫn nghiên cứu sinh giữa hai bên cho đến hợp tác và chuyển giao công nghệ về hệ nhúng, hệ thống máy tính, xử lý ảnh và xử lý tiếng nói.

Quan hệ hợp tác trong nước

-          Trung tâm Thông tin Mạng,
-          Trung tâm hợp tác Quốc tế và Chuyển  giao Công nghệ
-          Chương trình Đào tạo Thạc sỹ CNTT
-          Trung tâm MICA
-          Các công ty tin học như FSOFT, VDC, VietSoftware, CMC Soft, DICOM, eDT
-          Viện CNTT, Khoa CNTT các Trường ĐH khác.  

Quan hệ quốc tế

-          Hợp tác nghiên cứu với công ty Mitani, Avasys, Panasonic (Nhật Bản)
-          Hợp tác về chuyên môn công nghệ phần mềm với các Trường và Viện nghiên cứu tại Mỹ, Nhật Bản
-          Tham gia dự án Asian Language Resource Network trường ĐH Nagaoka, Nhật bản

Một số thông tin về sinh viên CNPM: 
     
      Liên tục nhiều năm sinh viên CNPM (K43-K48) đạt giải nhất, nhì, ba giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Trường, Bộ, VIFOTEC. Tất cả các sinh viên chuyên ngành CNPM đều đã phát triển tốt sau khi tốt nghiệp. Một số sinh viên đã thành lập các công ty phần mềm và hoạt động hiệu quả. Một số đã nhận được các học bổng cao học và tiến sỹ tại các trường ĐH tiên tiến.

Thông tin bổ sung