Cơ sở vật chất

Bộ môn được trang bị một phòng làm việc khang trang, rộng rãi. Vị trí làm việc của các cán bộ được bổ trí sắp xếp hợp lý. Ngoài việc trang bị máy tính để bàn (12 bộ), 2 máy tính xách tay, bộ môn cũng được trang bị 3 máy in, 1 máy chủ và 1 máy chiếu để phục vụ cho các hoạt động hành chính cũng như các hoạtđộng nghiên cứu khoa học. 

      Ngoài ra bộ môn cũng được giao nhiệm vụ quản lý “phòng thí nghiệm “Công nghệ phần mềm”. Với diện tích 24m2, được trang bị máy tính và các thiết bị đo tương đối hiện đại, phòng thí nghiệm đã phục vụ cho việc thực hành các môn học chuyên ngành đặc thù của bộ môn cho hàng trăm sinh viên các hệ cao đẳng, đại học và cả cho sinh viên Cao học ngành Công nghệ phần mềm.

 

Thông tin bổ sung