Bộ môn Công nghệ Phần mềm hiện nay có tổng số 17 cán bộ, đảm nhiệm công tác đào tạo và nghiên cứu tại Bộ môn, trong đó có 16 cán bộ giảng dạy và 1 cán bộ phục vụ giảng dạy. Đội ngũ cán bộ của Bộ môn đều có trình độ đại học trở lên, bao gồm : 

         •  Phó Giáo sư : 2
         •  Tiến sĩ : 4
         •  Thạc sĩ : 11

TS. Nguyễn Thanh Hùng
Trưởng bộ môn
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại CQ: (+84) 3 868 2595

Xem tiếp...

TS. Vũ Thị Hương Giang
Phó trưởng bộ môn
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại CQ :
+ 3 8 69 25 95

Xem tiếp...

PGS.TS. Huỳnh Quyết Thắng
Phó Hiệu trưởng trường ĐHBKHN
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại CQ: (+84) 3 868 2595

Xem tiếp...

TS. Cao Tuấn Dũng
Phó Viện trưởng Viện CNTT-TT
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại CQ: (+84) 3 868 2595

Xem tiếp...

PGS.TS. Nguyễn Khanh Văn
Giảng viên chính
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại CQ: (+84) 3 868 2595

Xem tiếp...

ThS. Lê Tấn Hùng
Giảng viên chính
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại CQ :
+ 3 8 68 2595

Xem tiếp...

ThS. Lê Đức Trung
Giảng viên chính
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại CQ: (+84) 3 868 2595

Xem tiếp...

ThS. Vũ Đức Vượng
Giảng viên chính
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại CQ :
+ 3 8 68 2595

Xem tiếp...

ThS. Hoàng Anh Việt
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại CQ: (+84) 3 868 2595

Xem tiếp...

ThS. Nguyễn Thị Thu Trang
Giảng viên 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại CQ :
+ 3 8 68 2595

Xem tiếp...

ThS. Nguyễn Phi Lê
Giảng viên
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại CQ :
+ 3 8 68 2595

Xem tiếp...

TS. Trịnh Tuấn Đạt
Giảng viên
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại CQ :
+ 3 8 68 2595

Xem tiếp...

ThS Nguyễn Tiến Thành
Giảng viên
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại CQ :
+ 3 868 2595

Xem tiếp...

ThS. Nguyễn Ngọc Dũng
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại CQ: (+84) 3 868 2595

Xem tiếp...

ThS. Trịnh Thành Trung
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại CQ: (+84) 3 868 25
9

Xem tiếp...

KS. Nguyễn Mạnh Tuấn
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại CQ: (+84) 3 868 2595

Xem tiếp...

ThS. Lê Thị Hoa
Cán bộ phục vụ giảng dạy
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại CQ: (+84) 3 868 2595

Xem tiếp...

Thông tin bổ sung