Các hướng nghiên cứu

Dựa trên nền tảng đội ngũ cán bộ chuyên môn cao, bộ môn Công nghệ phần mềm đã và đang phảt triển chuyên sâu trên các hướng nghiên cứu  (và CGCN) sau:  

Cơ bản 
     
- Các kỹ thuật trong CNPM: Các phương pháp đặc tả phần mềm, Các phương pháp đánh giá phần mềm, Các nguyên lý, kỹ thuật xây dựng phần mềm, quản trị dự án phần mềm, Độ tin cậy phần mềm, đánh giá và ước lư1ợng giá thành phần mềm.

- Tự động hóa thiết kế các hệ nhúng (Design Automation): Đồng thiết kế phần cứng/Phần mềm các hệ nhúng (Hardware/Software Co-design for Embedded Systems), Các giải thuật tối ưu hóa trong thiết kế tập lệnh cho các máy chuyên dụng (Optimization Algorithms for Designing Instruction Set Processors).

- Nghiên cứu các mô hình lý thuyết về mạng Internet, mạng xã hội, mạng không dây; các vấn đề về thuật toán định tuyến, quản lý truy xuất thông tin định tuyến  

Ứng dụng và Công nghệ 
     
- Khai thác thông tin Web: Web ngữ nghĩa, Web search, đối sánh lược đồ .... 

- Xử lý ngôn ngữ tiếng Việt: Phân tích cú pháp và kiểm tra chính tả tiếng Việt, các phương pháp và kỹ thuật phân loại, phân nhóm và tóm tắt văn bản tiếng Việt, các kiến trúc và kỹ thuật tìm kiếm trích trọn thông tin văn bản,  khai phá dữ liệu tiếng Việt.

- CNPM nguồn mở (OSS): Hệ điều hành: Linux, FreeBSD,...; NNLT: GCC, Perl, Java, ...; Server: Apache, Samba, Tcl/tk, sendmail, ...; DMBS: MySQL, PostgreSQL, ...; Applications: StarOffice, e-Learning, ...

- Đồ họa, xử lý ảnh và công nghệ đa phương tiện: Đồ họa 3 chiều và hiện thực ảo, Tìm kiếm ảnh theo nội dung, ứng dụng trong xử lý ảnh y học .

- Các vấn đề về an toàn và bảo mật: dich vụ mạng, xuất bản trực tuyến, cơ sở dữ liệu trực tuyến …

- Các chủ đề khác: E-Learning, E-commerce, E-Government,... 

Thông tin bổ sung