Giới thiệu chung

Bộ môn Công nghệ Phần mềm đảm nhiệm chức năng giảng dạy các môn học chuyên ngành thuộc lĩnh vực Công nghệ phần mềm bậc trên đại học, đại học (các hệ chính qui, phi chính qui), cao đẳng thuộc khoa CNTT và nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực về lý thuyết cơ bản, các công cụ và kỹ thuật phát triển của Công nghệ phần mềm.

CNPM_1.PNG

Phòng 601, B1, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, số 1, Đại Cổ Việt, Hà Nội 
Điện thoại : (844)-38682595 
Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Thông tin bổ sung