Hợp tác quốc tế

Hợp tác quốc tế

Công tác hợp tác quốc tế được đánh giá có vai trò quan trọng trong sự phát triển của Viện về đào tạo và nghiên cứu khoa học, Viện đã và đang tiếp tục thực hiện:

  • Hợp tác với nhiều đối tác nước ngoài ở Singapore, Nhật Bản, Đức, Mỹ, Phần Lan, Bỉ, Đài Loan, Thái Lan, Anh, Pháp, Italia, Úc… Từ những hợp tác đó, nhiều đề tài hợp tác quốc tế đã được phát triển như đề tài nghị định thư với Đài Loan, Nhật, đề tài IVO (Singapore, Nhật), đề tài Nafosted song phương Việt Đức, Việt Bỉ…
  • Hợp tác tốt với các đối tác như Viện Tin học quốc gia Nhật Bản (Nhật), Đại học nông công nghệ (Nhật), Đại học kỹ thuật Nanyang Singapore để gửi các học viên cao học, nghiên cứu sinh sang thực tập ngắn hạn và qua đó xây dựng hợp tác nghiên cứu giữa các nhóm của Viện và đối tác.
  • Hợp tác với Đại học Shibaura, đại học Nagoya (Nhật) trong việc tổ chức các trường hè về IoT, Big Data, Robotics nhằm bổ sung các kiến thức chuyên môn, các chương trình trao đổi sinh viên, cán bộ
  • Hợp tác với doanh nghiệp Linagora (Pháp) để xây dựng chương trình đào tạo phần mềm nguồn mở.
  • Hợp tác với Đại học Aizu (Nhật) để gửi sinh viên đi học tiếp 2 năm và nhận bằng của Aizu; hợp tác với ĐH OTH của Đức để gửi sinh viên đi học trao đổi và cán bộ sang trao đổi ngắn hạn, hợp tác với Pháp, UTS (Úc) trong việc đồng hướng dẫn nghiên cứu sinh.
  • Hợp tác với Đại học Upsalla trong việc gửi sinh viên sang học chuyển tiếp 3+1 và cán bộ sang trao đổi.
  • Triển khai tốt Dự án Erasmus: về đào tạo tinh thần cho khởi nghiệp cho sinh viên với Trường Đại học Turku (Phần Lan); về đào tạo an toàn an ninh thông tin; về Active Learning với 15 trường đối tác ở châu Âu và 2 trường ở Việt nam.