Phân ban

1. AIoT – TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ INTERNET VẠN VẬT

Điều phối viên: TS. Phạm Ngọc Hưng

Số lượng đề tài bảo vệ: 16

2. AN TOÀN KHÔNG GIAN SỐ

Điều phối viên: PGS. TS. Trần Quang Đức

Số lượng đề tài bảo vệ: 15

3. THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ (E-COMMERCE) VÀ HẬU CẦN (LOGISTIC)

Điều phối viên: TS. Bùi Mai Anh, ThS. Bành Thị Quỳnh Mai, ThS. Nguyễn Duy Hiệp, 

Số lượng đề tài bảo vệ: 50

4. EDTECH – CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ GIÁO DỤC

Điều phối viên: TS. Nguyễn Nhất Hải

Số lượng đề tài bảo vệ: 22

5. HỌC MÁY

Điều phối viên: TS. Đoàn Phong Tùng

Số lượng đề tài bảo vệ: 10

6. MEDTECH – CÁC GIẢI PHÁP VÀ CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG TRONG Y TẾ

Điều phối viên: TS. Trần Nguyên Ngọc

Số lượng đề tài bảo vệ: 17

7. MULTIMEDIA VÀ GAME

Điều phối viên: TS. Trịnh Thành Trung

Số lượng đề tài bảo vệ: 22

8. PHẦN MỀM DOANH NGHIỆP

Điều phối viên: TS. Đỗ Công Thuần, TS. Nguyễn Đình Thuận, TS. Trần Hoàng Hải, ThS. Nguyễn Tiến Thành, PGS. TS. Trương Thị Diệu Linh

Số lượng đề tài bảo vệ: 70

9. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU LỚN VÀ ỨNG DỤNG

Điều phối viên: TS. Trần Việt Trung

Số lượng đề tài bảo vệ: 11

10. THỊ GIÁC MÁY TÍNH

Điều phối viên: TS. Đặng Tuấn Linh

Số lượng đề tài bảo vệ: 10

11. TỐI ƯU

Điều phối viên: TS. Phạm Quang Dũng

Số lượng đề tài bảo vệ: 9

12. TRÍ TUỆ NHÂN TẠO ỨNG DỤNG

Điều phối viên: TS. Tống Văn Vạn

Số lượng đề tài bảo vệ: 10

13. XỬ LÝ NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN

Điều phối viên: TS. Nguyễn Thị Thu Trang

Số lượng đề tài bảo vệ: 11