Đảng ủy – Hội đồng Viện

Đảng ủy – Hội đồng Viện

Đảng ủy Viện CNTT&TT: Ban Chấp hành Đảng ủy Viện nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 3 thành viên:

Đảng bộ Viện có ba chi bộ trực thuộc là:


Hội đồng Viện CNTT&TT: là cơ quan do Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội ra quyết định thành lập để tư vấn cho Viện trưởng trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ quản lý và điều hành Viện.

Hội đồng Viện nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm 15 thành viên, trong đó có 03 thành viên ngoài Viện là các nhà hoa học, nhà quản lý, và chuyên gia công nghệ uy tín trong và ngoài nước.

Danh sách thành viên Hội đồng Viện CNTT&TT nhiệm kỳ 2018 – 2023

STT Họ và tên Chức vụ / Cơ quan công tác Vai trò
1 GVC.TS. Phạm Đăng Hải Trưởng Bộ môn Khoa học Máy tính Chủ tịch
2 PGS.TS. Tạ Hải Tùng Viện trưởng Viện CNTT&TT Ủy viên
3 PGS.TS. Huỳnh Thị Thanh Bình Phó Viện trưởng Viện CNTT&TT Ủy viên
4 PGS.TS. Cao Tuấn Dũng Phó Viện trưởng Viện CNTT&TT Ủy viên
5 TS. Nguyễn Thanh Hùng Phó Viện trưởng Viện CNTT&TT Ủy viên
6 TS. Vũ Thị Hương Giang Trưởng Bộ môn Công nghệ Phần mềm Ủy viên
7 TS. Nguyễn Bình Minh Trưởng Bộ môn Hệ thống thông tin Ủy viên
(Thư ký)
8 TS. Nguyễn Kim Khánh Trưởng Bộ môn Kỹ thuật Máy tính Ủy viên
9 PGS.TS. Nguyễn Linh Giang Trưởng Bộ môn Truyền thông và Mạng Máy tính Ủy viên
10 ThS. Lê Tấn Hùng Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Nghiên cứu, Phát triển, và Chuyển giao Công nghệ Ủy viên
11 ThS. Phạm Thanh Liêm Giám đốc Trung tâm Máy tính Ủy viên
12 TS. Phạm Ngọc Hưng Bí thư Liên chi Đoàn Ủy viên
13 GS.TS. Hồ Tú Bảo – Giám đốc Khoa học Viện John von Neumann, ĐHQG TpHCM;
– Giám đốc Phòng Thí nghiệm DSLab, Viện Toán Cao cấp;
– Giáo sư danh dự (Emeritus Professor) Viện JAIST, Nhật Bản.
Ủy viên
(Chuyên gia ngoài Viện)
14 PGS.TS. Hà Quốc Trung Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Bộ Khoa học và Công nghệ Ủy viên
(Chuyên gia ngoài Viện)
15 TS. Trần Việt Hùng Nhà sáng lập / Tổng Giám đốc Công ty GotIt (Silicon Valley, Mỹ) Ủy viên
(Chuyên gia ngoài Viện)