Các Tổ chức đoàn thể

Các Tổ chức đoàn thể

Ban Chấp hành Công đoàn Viện gồm 05 đồng chí:

  • Chủ tịch: GVC.TS. Phạm Đăng Hải
  • Phó Chủ tịch: KSC. Nguyễn Thanh Nguyệt
  • Các ủy viên:
   • TS. Nguyễn Thị Oanh
   • ThS. Lê Thị Hoa
   • ThS. Nguyễn Tuấn Hải

Công đoàn Viện có các tổ công đoàn trực thuộc:

 • Tổ Công nghệ Phần mềm, Tổ trưởng: ThS. Lê Thị Hoa
 • Tổ Hệ thống Thông tin, Tổ trưởng: GVC.ThS. Nguyễn Hồng Phương
 • Tổ Khoa học Máy tính, Tổ trưởng: TS. Trịnh Anh Phúc
 • Tổ Kỹ thuật Máy tính, Tổ trường: TS. Lê Xuân Thành
 • Tổ Văn phòng và Truyền thông và Mạng máy tính, Tổ trưởng: CVC. Nguyễn Thị Hiền
 • Tổ Trung tâm Máy tính, Tổ trưởng: ThS. Nhữ Thị Nga

Ban Chấp hành Liên Chi đoàn Viện gồm 21 thành viên, trong đó, Ban Thường trực gồm có:

 • Bí thư Liên Chi đoàn: TS. Phạm Ngọc Hưng
 • Phó Bí thư Liên Chi đoàn: TS. Đặng Tuấn Linh
 • Phó Bí thư Liên Chi đoàn: Sinh viên Hồ Xuân Hùng