Ban Lãnh đạo Viện qua các thời kỳ

Ban Lãnh đạo Viện qua các thời kỳ

Nhiệm kỳ 1995 – 1999:

GS. TS. Nguyễn Thúc Hải


Chủ nhiệm Khoa

(nguyên Chủ tịch Hội đồng Chức danh Giáo sư Ngành Công nghệ Thông tin, nhiệm kỳ 2014 – 2018)

PGS. TS. Đặng Văn Chuyết


Phó Chủ nhiệm Khoa

TS. Quách Tuấn Ngọc


Phó Chủ nhiệm Khoa

(sau là Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin – Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến 2015)

ThS. Đỗ Văn Uy


Phó Chủ nhiệm Khoa

Nhiệm kỳ 1999 – 2003:

GS. TS. Nguyễn Thúc Hải


Chủ nhiệm Khoa

PGS. TS. Đặng Văn Chuyết


Phó Chủ nhiệm Khoa

PGS. TS. Nguyễn Đức Nghĩa


Phó Chủ nhiệm Khoa

ThS. Đỗ Văn Uy


Phó Chủ nhiệm Khoa

Nhiệm kỳ 2003 – 2008:

PGS. TS. Đặng Văn Chuyết


Chủ nhiệm Khoa

(sau là Giám đốc Trung tâm Đào tạo Tài năng – ĐHBK Hà Nội, nhiệm kỳ 2008 – 2013)

GS. TS. Nguyễn Thanh Thủy


Phó Chủ nhiệm Khoa

(nguyên Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội, giai đoạn 2011 – 2017; và hiện là Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Ngành Công nghệ Thông tin, nhiệm kỳ 2018 – 2023)

PGS. TS. Nguyễn Thị Hoàng Lan


Phó Chủ nhiệm Khoa

ThS. Đỗ Văn Uy


Phó Chủ nhiệm Khoa

Nhiệm kỳ 2008 – 2013:

PGS. TS. Huỳnh Quyết Thắng


Viện trưởng

PGS. TS. Trần Đình Khang


Phó Viện trưởng

TS. Nguyễn Kim Khánh


Phó Viện trưởng

TS. Tạ Tuấn Anh


Phó Viện trưởng

(2008 – 2011, sau đó chuyển công tác sang Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)

TS. Trần Đức Khánh


Phó Viện trưởng

2011 – 2013

TS. Phạm Huy Hoàng


Phó Viện trưởng

2011 – 2013

Nhiệm kỳ 2013 – 2018:

PGS. TS. Huỳnh Quyết Thắng


Viện trưởng

2013 – 2015

(từ 2015 đến 2018, và từ 2019 đến nay là Phó Hiệu trưởng ĐHBK Hà Nội)

PGS. TS. Ngô Hồng Sơn


Viện trưởng

2015 – 2018

(từ 2019 đến nay là Trưởng Khoa Công nghệ Thông tin, Đại học Phenikaa)

PGS. TS. Trần Đình Khang


Phó Viện trưởng

(2013 – 2014, sau đó là Viện trưởng Viện Đào tạo Liên tục – ĐHBK Hà Nội, giai đoạn 2014 – 2015)

TS. Phạm Huy Hoàng


Phó Viện trưởng

TS. Trần Đức Khánh


Phó Viện trưởng

(2013 – 2014, hiện là Phó Hiệu trưởng Đại học Công nghệ Gia định)

PGS. TS. Huỳnh Thị Thanh Bình


Phó Viện trưởng

2014 – 2018

PGS. TS. Ngô Hồng Sơn


Phó Viện trưởng

(2014 – 2015, sau là Viện trưởng đến hết nhiệm kỳ)

PGS. TS. Cao Tuấn Dũng


Phó Viện trưởng

2015 – 2018