Với mục đích trang bị kỹ năng số, cũng như các kiến thức chuyên ngành phù hợp với các nhu cầu khác nhau của người học, hiện tại, Trường CNTT&TT đang cung cấp các chương trình đào tạo ngắn hạn, và cấp chứng chỉ cho các loại hình sau:

 • Tin học cơ bản: cấp Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin. Đây là chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân nhằm xác nhận trình độ, năng lực sử dụng CNTT theo Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT, quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/02/2014 của Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông.
 • Các khóa đào tạo ngắn hạn, với các nội dung chuyên sâu được thiết kế riêng rẽ để phù hợp cho các đối tượng khác nhau (nhà quản lý chính sách, nhà quản lý công nghệ, nhân viên kỹ thuật, kỹ sư chuyển đổi từ các lĩnh vực khác):
  • Khóa đào tạo về Khoa học Dữ liệu (Data Science);
  • Khóa đào tạo về Trí tuệ Nhân tạo (Artificial Intelligence – AI);
  • Khóa đào tạo về Xử lý Dữ liệu lớn (Big Data);
  • Khóa đào tạo về Công nghệ Chuỗi khối (Blockchain);
  • và nhiều khóa đào tạo khác

Thông tin chi tiết xem tại website của Trung tâm Đổi mới sáng tạo của Trường: TẠI ĐÂY.