Trịnh Tuấn Đạt

Giảng viên, Bộ môn Công nghệ phần mềm

Tiến sỹ (Khoa học Máy tính, Trường Đại học Kỹ thuật Vienna, Áo, 2016)
Thạc sỹ (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2011)
Kỹ sư (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2009)

Email: dattt@soict.hust.edu.vn
Web: https://users.soict.hust.edu.vn/dattt/

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Web ngữ nghĩa
 • An toàn an ninh
 • Thị giác máy tính

Các nghiên cứu quan tâm

 • Dữ liệu liên kết mở
 • Tích hợp nhanh dữ liệu
 • An toàn an ninh web
 • Thực tế ảo
 • Thực tế ảo tăng cường
 • Thực tế ảo hỗn hợp

Giới thiệu

Trịnh Tuấn Đạt là giảng viên Viện Công nghệ thông tin và truyền thông, trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Anh tốt nghiệp kỹ sự năm 2009 và nhận bằng Thạc sỹ năm 2011, chuyên ngành Công nghệ thông tin ở cùng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Tháng 6 năm 2016, anh nhận bằng tiến sỹ khoa học máy tính ở Trường ĐH công nghệ Viên, Áo. Các chủ đề nghiên cứu chính của TS. Đạt bao gồm: các chuẩn và công nghệ web, web ngữ nghĩa, dữ liệu liên kết. TS. Đạt có nhiều nghiên cứu về các giải pháp tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn với nhiều định dạng và cách thức lưu trữ. Hiện tại, anh cũng đang tập trung nghiên cứu trong các lĩnh vực an toàn an ninh, thực tế ảo, thực tế ảo tăng cường, thực tế ảo hỗn hợp, và thị giác máy tính.

Các công trình khoa học tiêu biểu

 • Tuan-Dat Trinh, Peb Ruswono Aryan, Ba-Lam Do, Fajar J. Ekaputra, Elmar Kiesling, Andreas Rauber, Peter Wetz, A. Min Tjoa: Linked data processing provenance: towards transparent and reusable linked data integration. WI 2017: 88-96
 • Tuan-Dat Trinh, Peter Wetz, Ba-Lam Do, Elmar Kiesling, A Min Tjoa: Linked Widgets Platform for Rapid Collaborative Semantic Mashup Development. RMC 2016: 51-73
 • Tuan-Dat Trinh, Peter Wetz, Ba-Lam Do, Elmar Kiesling, A Min Tjoa: Distributed mashups: a collaborative approach to data integration. IJWIS 11(3): 370-396 (2015).
 • Tuan-Dat Trinh, Peter Wetz, Ba-Lam Do, Elmar Kiesling, A. Min Tjoa: Semantic mashup composition from natural language expressions: preliminary results. iiWAS 2015: 44:1-44:9
 • Tuan-Dat Trinh, Peter Wetz, Ba-Lam Do, Peb Ruswono Aryan, Elmar Kiesling, A Min Tjoa: An Autocomplete Input Box for Semantic Annotation on the Web. VOILA@ISWC 2015: 97
 • Amin Anjomshoaa, Elmar Kiesling, Tuan-Dat Trinh, Ba-Lam Do, Peter Wetz, A Min Tjoa: Leveraging the web of data via linked widgets. JoSSR 6(1): 7-27 (2014)
 • Peter Wetz, Tuan-Dat Trinh, Ba-Lam Do, Amin Anjomshoaa, Elmar Kiesling, A Min Tjoa: Towards an Environmental Information System for Semantic Stream Data. EnviroInfo 2014: 637-644
 • Ba-Lam Do, Tuan-Dat Trinh, Peb Ruswono Aryan, Peter Wetz, Elmar Kiesling, A Min Tjoa: Toward a statistical data integration environment: the role of semantic metadata. SEMANTICS 2015: 25-32
 • Ba-Lam Do, Peb Ruswono Aryan, Tuan-Dat Trinh, Peter Wetz, Elmar Kiesling, A Min Tjoa: Toward a Framework for Statistical Data Integration. SemStats@ISWC 2015
 • Ba-Lam Do, Tuan-Dat Trinh, Peter Wetz, Elmar Kiesling, Amin Anjomshoaa, A Min Tjoa: Multiscale Exploration of Spatial Statistical Datasets: A Linked Data Mashup Approach. SemStats@ISWC 2014

Giải thưởng, khen thưởng

 • Thủ khoa đầu vào Đại học Bách khoa Hà Nội
 • Bài báo xuất sắc nhất workshop SemStats, ISWC 2014
 • Bài báo xuất sắc nhất hội thảo EnviroInfo 2014, Oldenburg, Germany
 • Bài báo có đóng góp đặc biệt xuất sắc cho tạp chí Emerald, lĩnh vực Công nghệ thông tin năm 2016

Giảng dạy (2018/2019)

 • IT3100: Lập trình hướng đối tượng
 • IT4876: Nhập môn chương trình dịch
 • IT4552: Lập trình Web
 • IT3104: Kỹ thuật lập trình
 • IT6819: Kiến trúc phần mềm – các chủ đề nâng cao
 • IT4490: Thiết kế và xây dựng phần mềm