posthentai.com

Trần Hải Anh

Phó Trưởng Bộ môn, Bộ môn Truyền thông và Mạng máy tính

Tiến sỹ (Mạng máy tính, trường Đại học Paris-Est Creteil, 2012)
Thạc sỹ (Khoa học Máy tính, Đại học Paris-Sud Orsay, 2011)
Kỹ sư (Khoa học Máy tính, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2008)

Email: anhth@soict.hust.edu.vn
Web:  https://users.soict.hust.edu.vn/anhth/

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Hệ phân tán
 • Mạng thế hệ mới
 • QoS-QoE
 • Mạng Internet vạn vật

Các nghiên cứu quan tâm

 • Các công nghệ đồng bộ hóa trong Hệ Phân Tán
 • Sao lưu và thống nhất dữ liệu trong Hệ Phân Tán
 • Mạng khả trình
 • Tối ưu hóa trong các giải thuật lựa chọn máy chủ trong mạng phân tán dữ liệu

Giới thiệu

Trần Hải Anh hiện đang là Giảng viên ở Viện Công nghệ thông tin và truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội. TS. Trần Hải Anh đã bảo vệ luận văn Tiến sỹ thành công tại trường Đại học Paris-Est Creteil (Pháp) vào năm 2012. Lĩnh vực nghiên cứu của TS. Trần Hải Anh là Hệ phân tán; các kiến trúc, thuật toán và giao thức mạng máy tính; An toàn an ninh mạng; công nghệ phần mềm và phần cứng cho các hệ thống mạng. Hiện TS. Hải Anh vẫn liên kết làm việc chung với các nghiên cứu viên ở các lĩnh vực khác nhau trong ngành Công nghệ thông tin. TS. Hải Anh là thành viên trong ban tổ chức của Hội nghị SOICT từ năm 2015.

Các công trình khoa học tiêu biểu

 • Hai-Anh Tran, Sami Souihi, Duc Tran, and A. Mellouk, MABRESE: A new server selection
  method for Smart SDN-based CDN architecture.
  , IEEE Communications Letters, Mars 2019.
 • Hai-Anh Tran, Duc Tran, Linh-Giang Nguyen, Quoc-Trung Ha, Van Tong, and A. Mellouk,
  SHIOT: A Novel SDN-based Framework for the Heterogeneous Internet of Things”, Informatica, Vol. 42, No. 3, pages 313-324, November 2018.
 • Duc Tran, Hieu Mac, Van Tong, Hai Anh Tran, Linh Giang Nguyen, A LSTM based Framework for Handling Multiclass Imbalance in DGA Botnet Detection, vol 275, pp. 2401-2413, Neurocomputing, 2018.
 • Van TONG, Hai Anh TRAN, Sami SOUIHI and Abdelhamid MELLOUK, “A novel QUIC traffic Classifier based on Convolutional Neural Networks”, IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM), Abu Dhabi, UAE, 2018.
 • Van TONG, Hai Anh TRAN, Sami SOUIHI, Abdelhamid MELLOUK, “Empirical study for Dynamic Adaptive Video Streaming Service based on Google Transport QUIC protocol”, 43nd Annual IEEE International Conference on Local Computer Networks (LCN’18), October 1-4, Chicago, USA, 2018.
 • Thi-Tra-My Nguyen, Dong-Son Nguyen, Van Tong, Duc Tran, Hai-Anh Tran, Abdelhamid Mellouk, “Mining Frequent Patterns for Scalable and Accurate Malware Detection System in Android”, IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications (PIMRC), Bologna, Italy, 2018.
 • Hai Anh Tran, Quang Duc Tran, Linh Giang Nguyen, Abdelhamid Mellouk, Hieu Mac, Van Tong, “A novel SDN controller based on Ontology and Global Optimization for heterogeneous IoT architecture”, SOICT, Vietnam, 2017.

DỰ ÁN HIỆN TẠI

 • Xây dựng kiến trúc hạ tầng an toàn thông tin cho mạng vạn vật trên nền điện toán đám mây
 • Nghiên cứu, phát triển tích hợp hệ thống hỗ trợ giám sát, quản lý, vận hành an toàn cho hệ thống mạng và hạ tầng cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Giảng dạy

 • IT4610,IT4612,IT4614,IT4610Q,IT4612E: Hệ phân tán
 • IT3110: Hệ điều hành Linux và phần mềm nguồn mở.