posthentai.com

Nguyễn Tuấn Dũng

Giảng viên, Bộ môn Khoa học Máy tính

Tiến sỹ (Mạng máy tính, trường Télécom SudParis, 2010)
Thạc sỹ (Mạng máy tính, trường Đại học Pierre và Marie Curie – Paris VI, 2006)
Kỹ sư (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2005)

Email: dungnt@soict.hust.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Phần mềm tài chính công nghệ cao
 • Hệ điều hành mã mở
 • An toàn thông tin

Các nghiên cứu quan tâm

 • Trí tuệ nhân tạo
 • Tính toán song song
 • Chuỗi khối

Giới thiệu

Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Dũng hiện là giảng viên Viện Công nghệ thông tin và truyền thông, trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Anh nhận bằng Tiến sĩ tại trường Télécom SudParis chuyên ngành Mạng máy tính năm 2010. Hiện nay Tiến sĩ đang tập trung vào các mảng nghiên cứu về Trí tuệ nhân tạo, Tính toán song song và Chuỗi khối.

Giảng dạy

 • Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
 • Lập trình song song
 • An toàn cơ sở dữ liệu
 • Lập trình Java
 • Đa phương tiện