Nguyễn Thị Oanh

Giảng viên, Bộ môn Hệ thống Thông tin

Tiến sỹ (Khoa học Máy tính, Đại học Nancy 2, Pháp, 2010)
Thạc sỹ (Viện Tin học Pháp ngữ, 2004)
Thạc sỹ (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2001)

Email: oanhnt@soict.hust.edu.vn ; oanh.nguyenthi@hust.edu.vn
Web:  http://is.hust.edu.vn/~oanhnt/

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Thị giác máy tính
 • Truy vấn dựa trên nội dung

Các nghiên cứu quan tâm

 • Phát hiện và nhận dạng đối tương
 • Nhận dạng hoạt động
 • Truy vấn thông tin đa phương tiện

Giới thiệu

Nguyễn Thị Oanh nhận bằng Tiến sỹ tại Đại học Nancy 2, Pháp năm 2010. Lĩnh vực nghiên cứu hiện tại là Xử lý ảnh và Thị giác máy tính, đặc biệt là các bài toán về trích xuất thông tin để biểu diễn nội dung ảnh/video số, nhận dạng đối tượng/hoạt động,… TS. Nguyễn Thị Oanh có kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm về Xử lý ảnh và Thị giác máy cho bậc học kỹ sư và thạc sỹ. Ngoài ra, TS là thành viên của Hiệp hội nhận dạng mẫu Việt Nam (VAPR) và tích cực tham gia đóng góp hỗ trợ các hoạt động khoa học như làm phản biện cho nhiều hội thảo và tạp chí: IET Computer Vision 2019, IEEE Access 2019, Journal of Science and Technology 2019, ACML 2016, PAKDD2017, MAPR2019, KSE 2018, MIWAI 2018, SOICT 2018, ICDT2018, ….

Các công trình khoa học tiêu biểu

 • Luong Nguyen Van and Thi-Oanh Nguyen. “Object counting based on density using perspective transformation”, In Proceedings of RIVF. IEEE, 2019
 • Tuan-Dung Le, Thi-Oanh Nguyen, and Thanh-Hai Tran. Improving multi-view human action recognition with spatial-temporal pooling and view shifting techniques. In Proceedings of the Eighth International Symposium on Information and Communication Technology (SoICT 2017), 2017. ACM, New York, NY, USA, 348-355. DOI: https://doi.org/10.1145/3155133.3155204
 • Hoa M. Le, Thi-Oanh Nguyen, and Dung Ngo-Tien. 2016. Fully automated multi-label image annotation by convolutional neural network and adaptive thresholding. In Proceedings of the Seventh Symposium on Information and Communication Technology (SoICT ’16), 2016. ACM, New York, NY, USA, 323-330. DOI: https://doi.org/10.1145/3011077.3011118 (best paper award)
 • Duc-Cuong Dao, Thi-Oanh Nguyen, and Stéphane Bressan. Factors Influencing the Performance of Image Captioning Model: An Evaluation. In Proceedings of the 14th International Conference on Advances in Mobile Computing and Multi-Media (MoMM ’16), 2016. ACM, New York, NY, USA, 235-243. DOI: https://doi.org/10.1145/3007120.3007136
 • Lương-Hiên Nguyen and Thi-Oanh Nguyen, A Copy Detection Method Based on SCAM and PPCHECKER, the Sixth International Symposium on Information and Communication Technology, SoICT 2015.

Giải thưởng, khen thưởng

 • Bài báo tốt nhất tại Hội thảo SoICT 2016
 • Học bổng vùng Poitou-Charentes cho nghiên cứu viên mời 2014
 • Học bổng chính phủ pháp, 2006-2009
 • Học bổng vùng Lorrain, 2006-2009

Giảng dạy

 • IT3090: Cơ sở dữ liệu
 • IT3290/IT3290E: Thực hành cơ sở dữ liệu
 • IT4851: Hệ cơ sở dữ liệu đa phương tiện
 • IT4090Q: Xử lý ảnh
 • IT6870 / IT5409: Thị giác máy tính

DỰ ÁN HIỆN TẠI

 • Nâng cao hiệu quả nhận dạng hoạt động của người sử dụng kỹ thuật biểu diễn đa tạp và học sâu trên dữ liệu đa thể thức.
 • Nhận dạng cử chỉ tay động cho tương tác người máy sử dụng thông tin đa thể thức và học manifold.
 • Học biểu diễn hiệu quả cho ngữ nghĩa ẩn.
 • Biểu diễn và nhận dạng hành động người dựa trên thông tin đa góc nhìn