Lê Xuân Thành

Phó Giám đốc, Trung tâm Máy tính
Giảng viên, Bộ môn Kỹ thuật Máy tính

Tiến sỹ (Khoa học Máy tính, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2019)
Thạc sỹ (Xử lý thông tin và truyền thông, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2009)
Kỹ sư (Điện tử – Viễn thông, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2006)

Email: thanh.lexuan@hust.edu.vn
Web: https://soict.hust.edu.vn/index.php/our_team/ths-le-xuan-thanh/

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Mạng máy tính
 • Xử lý tín hiệu
 • An toàn thông tin

Các nghiên cứu quan tâm

 • Tổng hợp và nhận dạng tiếng nói
 • Tín hiệu y sinh
 • Các phương thức bảo mật mạng

Giới thiệu

Lê Xuân Thành là Tiến sỹ tại viện Công nghệ thông tin và truyền thông, trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Ông nhận bằng Tiến sỹ Khoa học Máy tính vào năm 2019 tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Lĩnh vực nghiên cứu của ông là: Xử lý Tiếng nói và An toàn Thông tin. Ông đã có một số công bố trên các tạp chí trong nước và các hội thảo khoa học trong và ngoài nước. Ông là thành viên của Ban chấp hành Câu lạc bộ Phần mềm tự do nguồn mở Việt Nam.

Các công trình khoa học tiêu biểu

 • Trinh Van Loan, Dinh Dong Luong, Pham Thi Kim Ngoan and Le Xuan Thanh (2014), “Building Databases for Good Quality Vietnamese Synthesis,” Journal of Science & Technology, vol. 101, pp. 179-181.
 • Hong Quang Nguyen, Van Loan Trinh, Xuan Thanh Le, (2015), “A novel approach for spoken term detection in Vietnamese”, International Conference on Communications, Management and Telecommunications (ComManTel 2015), Da Nang, pp. 192-196.
 • Lê Xuân Thành, Đào Thị Lệ Thủy, Trịnh Văn Loan và Nguyễn Hồng Quang, (2016), “Cảm xúc trong tiếng nói và phân tích thống kê ngữ liệu cảm xúc tiếng Việt”, Chuyên san Các công trình Nghiên cứu, Phát triển và Ứng dụng Công nghệ Thông tin; Tạp chí Bưu chính Viễn thông, tập V-1, số 15 (35), trang 86-98.
 • Lê Xuân Thành, Đào Thị Lệ Thủy, Trịnh Văn Loan và Nguyễn Hồng Quang (2016), “So sánh hiệu năng một số phương pháp nhận dạng cảm xúc tiếng Việt nói,” Kỷ yếu hội nghị khoa học công nghệ quốc gia lần thứ IX, Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin, Cần Thơ, trang 656-662.
 • Đào Thị Lệ Thủy, Trịnh Văn Loan, Nguyễn Hồng Quang và Lê Xuân Thành (2017), “Ảnh hưởng của đặc trưng phổ tín hiệu tiếng nói đến nhận dạng cảm xúc tiếng Việt,” Kỷ yếu hội nghị khoa học công nghệ quốc gia lần thứ X, Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin, Đà Nẵng, trang 36-43.
 • Lê Xuân Thành, Trịnh Văn Loan, Nguyễn Hồng Quang, Đào Thị Lệ Thủy và Đinh Đồng Lưỡng (2017), “Tổng hợp tiếng Việt có cảm xúc”, Chuyên san Các công trình nghiên cứu phát triển Công nghệ Thông tin và Truyền thông; Tạp chí Bưu chính Viễn thông, Tập V-2, Số 18 (38), trang 67-77.

Giảng dạy

 • IT4261: An ninh mạng
 • IT4819: Quản trị mạng
 • IT1130: Tin học Đại cương
 • IT2000Q: Nhập môn Công nghệ thông tin và Truyền thông
 • IT4220: Quản trị An toàn Thông tin và Rủi ro
 • IT3270: Thực hành Mạch logic
 • IT2120: Kiến thức máy tinh