posthentai.com

Hoàng Văn Hiệp

Điều phối viên Chương trình đào tạo An toàn Thông tin
Giảng viên, Bộ môn Kỹ thuật Máy tính

Tiến sỹ (Khoa học Máy tính, Học viện Kỹ thuật Shibaura, Japan, 2014)
Thạc sỹ (Xử lý Thông tin và Truyền thông, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2011)
Kỹ sư (Công nghệ thông tin, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2007)

Email: hiephv@soict.hust.edu.vn
Web:  http://www.soict.hust.edu.vn/~hiephv/

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Các công nghệ định vị vệ tinh
 • Điều độ lưu lượng các mạng ngang hàng (Peer-to-peer)
 • Hệ nhúng, IOT

Các nghiên cứu quan tâm

 • Bộ thu mềm
 • Định vị chính xác
 • Giám sát hoạt động tầng điện ly
 • Cục bộ hóa lưu lượng ứng dụng peer-to-peer

Các dự án đang thực hiện

 • Xây dựng hệ thống giám sát xe chuyên dùng của ngân hàng
 • Xây dựng hệ thống tối ưu tuyến đón/trả và giám sát xe Bus đưa đón học sinh

Giới thiệu

Tiến sĩ Hoàng Văn Hiệp là giảng viên của Bộ môn Kỹ thuật máy tính, Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Anh nhận bằng Tiến sĩ về công nghệ thông tin năm 2014 tại Viện Công nghệ Shibaura, Nhật bản. Các hướng nghiên cứu chủ yếu hiện nay gồm có: xử lý tín hiệu định vị vệ tinh, các công nghệ về mạng ngang hàng. Tính đến nay, TS. Hiệp đã công bố rất nhiều bài báo khoa học trong các tạp chí và các hội thảo quốc tế.

Các công trình khoa học tiêu biểu

 • Hoang-Van, Tu Nguyen Thi Thanh, Vinh La The, “An Evaluation of Precise Point Positioning Using QZSS LEX Signal in Vietnam”, 2016 3rd National Foundation for Science and Technology Development (NAFOSTED) Conference on Information and Computer Science (NICS), 2016.
 • Hoang-Van, Y. Shinozaki, T. Miyoshi, and O. Fourmaux, “A Router-aided Hierarchical P2P Traffic Localization Based on Variable Additional Delay Insertion,” IEICE Transactions on Communications, Vol. E97-B, No. 1, pp.29-39, January 2014.
 • Hoang-Van, T. Miyoshi, and O. Fourmaux, “A Router-aided P2P Traffic Localization Method with Bandwidth Limitation,” VNU Journal of Computer Science and Communication Engineering (VNU JCSCE), Vol. 30, No. 3. pp. 50-63, August 2014.
 • Hoang-Van, T. Miyoshi, and O. Fourmaux, “A Hierarchical P2P Traffic Localization Method with Bandwidth Limitation,” IEEE International Conference on Communications (ICC 2014), Sydney, Australia, pp.3142-3147, June 2014.
 • Hoang-Van, K. Mizutani, T. Miyoshi, and O. Fourmaux, “P2P Traffic Localization by Forcing Packet Loss,” International Journal of Networked and Distributed Computing (IJNDC), Atlantis press, Vol. 1, No. 4, pp. 251-259, November 2013.
 • Pham-Thi, H. Hoang-Van, T. Miyoshi, and T. Yamazaki. “QoE-driven Bandwidth Allocation Method Based on User Characteristics,” to appear in 16th Asia-Pacific Network Operations and Management Symposium (APNOMS 2014), Taiwan.
 • Hoang-Van, T. Miyoshi, and O. Fourmaux, “Peer list sharing by router collaboration for P2PTV traffic localization,” 5th International Conference on Communications and Electronics (ICCE 2014), Danang, Vietnam, August 2014.
 • Hoang-Van, T. Miyoshi, and O. Fourmaux, “A Hierarchical P2P Traffic Localization Method with Bandwidth Limitation,” 10th IEEE RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies (RIVF2013), Hanoi, Vietnam, pp.127-130, November 2013.
 • Hoang-Van, T. Miyoshi, and O. Fourmaux, “P2PTV Traffic Localization by Deep Packet Inspection,” 14th IEEE/ACIS International Conference on Software Engineering, Artificial Intelligence, Networking, and Parallel / Distributed Computing (SNPD2013), Honolulu, Hawaii, USA, pp. 375-380, July 2013.
 • Hoang-Van, K. Mizutani, T. Miyoshi, and O. Fourmaux, “P2P Traffic Localization by Forcing Packet Loss,” 12th IEEE/ACIS International Conference on Computer and Information Science (ICIS2013), Niigata, Japan, pp. 323-328, June 2013.

Giải thưởng, khen thưởng

 • Học bổng Osamu Omoto năm 2014
 • Chứng nhận sinh viên xuất sắc nhất năm 2014

Giảng dạy

 • IT4160: Vi xử lý
 • IT4099: Xử lý ảnh
 • IT3280: Thực hành kiến trúc máy tính
 • IT1110: Tin đại cương