Đặng Tuấn Linh

Giảng viên, Bộ môn Truyền thông và Mạng máy tính

Tiến sĩ (Đại học Công nghệ Kochi, Nhật bản, 2017)
Thạc sĩ (Đại học Ritsumeikan, Nhật Bản, 2014)
Thạc sĩ (Đại học Bách khoa Hà Nội, Việt Nam, 2012)
Kỹ sư (Đại học Bách khoa Hà Nội, Việt Nam, 2011)

Email: linhdt@soict.hust.edu.vn,  linh.dangtuan@hust.edu.vn
Web:  https://users.soict.hust.edu.vn/linhdt/ https://linhdt.com/

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Trí tuệ nhân tạo
 • Hệ nhúng
 • Mạng máy tính

Các nghiên cứu quan tâm

 • Phát hiện/nhận dạng đối tượng
 • Học máy
 • Thị giác máy tính
 • Đồng thiết kế phần cứng và phần mềm
 • FPGA
 • Ứng học học máy trong việc quản lý hiệu năng mạng

Giới thiệu

Đặng Tuấn Linh là giảng viên tại Viện Công nghệ thông tin và truyền thông, trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Anh đã nhận bằng Tiến sĩ về Khoa học Máy tính từ trường Đại học Công nghệ Kochi, Nhật Bản vào năm 2017. Các hướng nghiên cứu hiện nay gồm có phát hiện/nhận dạng đối tượng, học máy, thị giác máy tính, đồng thiết kế phần cứng và phần mềm, FPGA, ứng học học máy trong việc quản lý hiệu năng mạng. Đặng Tuấn Linh đã được nhận học bổng đặc biệt cho 3 năm học tiến sĩ của trường Đại học Công nghệ Kochi, Nhật Bản vào năm 2014, học bổng của chính phủ Nhật bản (Monbukagakusho) cho học thạc sĩ vào năm 2012.

Các công trình khoa học tiêu biểu

 • Tuan Linh Dang, Thang Cao, Yukinobu Hoshino, Classification of metal objects using deep neural networks in waste processing line, International Journal of Innovative, Computing, Information and Control, in press (2019)
 • Tuan Linh Dang, Yukinobu Hoshino, Improved PSO Algorithm for Training of Neural Network in Co-design Architecture, International Journal of Computer Applications, pp. 1-7, Vol. 182, No. 44 (2019)
 • Tuan Linh Dang, Yukinobu Hoshino, Hardware/Software Co-design for a Neural Network Trained by Particle Swarm Optimization Algorithm, Neural Processing Letters, Vol. 49, issue 2, pp 481-505 (2019)
 • Tuan Linh Dang, Thang Cao, Yukinobu Hoshino, A proposed PSOseed2 algorithm for training hardware-based and software-based neural networks. International Journal of Innovative, Computing, Information and Control, pp. 1205-1219, Vol. 13, No. 4 (2017)
 • Tuan Linh Dang, Thang Cao, Yukinobu Hoshino, Hybrid Hardware-Software Architecture for Neural Networks Trained by Improved PSO algorithm, ICIC Express Letters, pp. 565-574, Vol. 11, No. 3 (2017)
 • Tuan Linh Dang, Thang Cao, Yukinobu Hoshino, Data Pre-processing for a Neural Network Trained by an Improved Particle Swarm Optimization Algorithm, International Journal of Computer Applications, pp. 1-8, vol. 154, No. 1 (2016)
 • Tuan Linh Dang, Yukinobu Hoshino, An-FPGA Based Classification System by Using a Neural Network and an Improved Particle Swarm Optimization Algorithm, Proceedings of 2016 Joint 8th International Conference on Soft Computing and Intelligent Systems (SCIS) and 17th International Symposium on Advanced Intelligent Systems, Hokkaido, Japan, pp. 97-102 (2016)
 • Tuan Linh Dang, Yukinobu Hoshino, A Hardware Implementation of Particle Swarm Optimization with a Control of Velocity for Training Neural Network, Proceedings of IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics, Hong Kong, China, pp. 1980-1985 (2015)
 • Tuan Linh Dang, Yukinobu Hoshino, Design of a neural network and particle swarm optimization in FPGA, Proceedings of 31st Fuzzy System Symposium, Tokyo, Japan, pp. 568-573 (2015)
 • Linh Tuan Dang, Eric W.Coper and Katsuari Kamei, Development of Facial Expression Recognition for Training Video Customer Service Representatives, Proceedings of IEEE International Conference on Fuzzy Systems, IEEE World Congress on Computational Intelligence, Beijing, China, pp. 1297-1303 (2014)

Giải thưởng, khen thưởng

 • Học bổng đặc biệt cho 3 năm học tiến sĩ của trường đại học Công nghệ Kochi, Nhật Bản, 2014
 • Học bổng của chính phủ Nhật bản (Monbukagakusho) cho học thạc sĩ, 2012
 • Chứng nhận đạt danh hiệu thủ khoa các trường đại học Hà Nội từTrung ương Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 2011
 • Chứng nhận đã hoàn thành việc học trong chương trình của một trường đại học nói tiếng Pháp và bảo vệ đồ án tốt nghiệp bằng tiếng Pháp với hội đồng quốc tế, 2011

Giảng dạy

 • IT1110: Tin học đại cương
 • IT1130: Tin học đại cương
 • IT3110: Linux và phần mềm nguồn mở
 • IT4592E: Lý thuyết thông tin (bằng tiếng Anh cho chương trình ICT)
 • IT4590: Lý thuyết thông tin
 • IT2120: Kiến thức máy tính