posthentai.com

Nguyễn Hồng Phương

Giảng viên chính, Bộ môn Hệ thống Thông tin

Thạc sỹ (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2009)
Kỹ sư (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2006)

Email: phuongnh@soict.hust.edu.vn
Web:  http://is.hust.edu.vn/~phuongnh/

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Khai phá dữ liệu
 • Tích hợp dữ liệu
 • Cơ sở dữ liệu

Các nghiên cứu quan tâm

 • Các hệ cơ sở dữ liệu
 • Xử lý truy vấn
 • Xử lý XML
 • Các ứng dụng

Giới thiệu

Nguyễn Hồng Phương hiện là giảng viên chính, Viện Công nghệ thông tin và truyền thông, trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Anh ấy nhận bằng thạc sỹ khoa học từ trường Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2009. Anh ấy đã từng là Bí thư Liên chi đoàn Viện Công nghệ thông tin và truyền thông năm 2009-2010, nhận bằng khen của Trung ương Đoàn năm 2010. Từ năm 2011 đến 2014, anh ấy làm Trợ lý đào tạo Viện Công nghệ thông tin và truyền thông. Từ năm 2013 đến năm 2019, anh ấy là thành viên Ban Cố vấn học tập của Viện. Với những đóng góp của bản thân, anh ấy đã nhận được nhiều giấy khen từ trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Lĩnh vực quan tâm của anh ấy gồm khai phá dữ liệu, tích hợp dữ liệu, cơ sở dữ liệu và ứng dụng.

Giải thưởng, khen thưởng

 • Bằng khen của Trung ương Đoàn năm 2010
 • Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở các năm 2009-2010, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015

Giảng dạy (2018/2019)

 • IT3090/IT3590: Cơ sở dữ liệu
 • IT1110: Tin học đại cương
 • IT3290/IT3290E: Thực hành cơ sở dữ liệu
 • IT4843: Tích hợp dữ liệu và XML