Hoàng Anh Việt

Giảng viên, Bộ môn Công nghệ Phần mềm

Thạc sỹ khoa học (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2009)
Kỹ sư (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2006)

Email: vietha@soict.hust.edu.vn
Website: https://users.soict.hust.edu.vn/vietha/

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
 • Khai phá dữ liệu/văn bản
 • Dữ liệu lớn
 • Học máy

Các nghiên cứu quan tâm

 • Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
 • Khai phá dữ liệu/văn bản
 • Dữ liệu lớn
 • Học máy
 • Thiết bị/nhà thông minh
 • Công nghệ di động
 • Mã nguồn mở phần cứng
 • In 3D

Giới thiệu

Hoàng Anh Việt hiện là giảng viên Viện Công nghệ thông tin và truyền thông, trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Anh nhận bằng thạc sỹ khoa học từ Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2009. Anh đã tham gia và hướng dẫn nhiều nhóm sinh viên tham gia các phong trào, cuộc thi sáng tạo công nghệ và giành được nhiều giải thưởng. Đặc biệt là các giải nhất các cuộc thi từ năm 2008 tới 2012.

Hiện tại lĩnh vực nghiên cứu quan tâm của anh bao gồm Dữ liệu lớn, Học máy, Các công nghệ mới, thiết bị/nhà thông minh….

Các công trình khoa học tiêu biểu

 • Hoang Anh Viet, Ban Ha Bang, Ngo Van Manh, Huynh Quyet Thang. Improved Model of human emotion recognition based on brain waves EEG. Journal of Science and Technology for Energy, Vol. 06, 2013, ISSN: 1859-4557, pp.56-67.
 • Hoang Anh Viet, Cao Tuan Dung, Pham Van Thuan. Enhance the quality of  real-time streaming data in ECG System. Journal of Science and Technology for Energy, Vol. 06, 2013, ISSN: 1859-4557, pp.102-111
 • Dung Cao Tuan, Viet Hoang Anh, Thuan Pham Van. An approach to enhance the accuracy of diagnosis and improve signal performance in ECG system. International Journal on Engineering Research and Technology (IJERT), ISSN: 2278- 0181, Vol. 2, Issue.10, pp.567-572
 • Hoang Anh Viet, Pham Van Thuan, Cao Tuan Dung. “A GENERAL SOLUTION SUPPORTING REAL-TIME AND REMOTE ELECTROCARDIOGRAM DIAGNOSTIC BASED ON EMBEDDED AND MOBILE TECHNOLOGY”, Symposium on Information and Communication Technology, Halong, VietNam, Page 180-189, 2012.
 • Hoang Anh Viet, Ban Ha Bang, “A Real-Time Model Based Support Vector Machine for Emotion Recognition Through EEG”,Ho Chi Minh, ICCAIS 2012.
 • Manh Ngo Van, Viet Hoang Anh, Thang Huynh Quyet and Vinh Pham Quoc. “A General Model For Digitalizing Human Being’s Thought – MiMaS”, Symposium on Information and Communication Technology, Hanoi, Vietnam, August 27-28, 2010

Giải thưởng, khen thưởng

 • Giải nhất Imaginecup Vietnam tổ chức bởi tập đoàn Microsoft các năm 2008, 2009, 2011, 2012
 • Giải thưởng sáng tạo Hồ Chí Minh, 2010
 • Top 5 doanh nghiệp trẻ sáng tạo Châu Á Thái Bình Dương, 2012
 • Giải thưởng Nhân Tài Đất Việt, 2010

Giảng dạy

 • IT4887: Phát triển Ứng dụng di động
 • IT1110: Tin học đại cương
 • IT4481Q: Kỹ năng mềm trong Công nghệ thông tin
 • IT4895Q: Công nghệ web tiên tiến.