posthentai.com

Bùi Trọng Tùng

Giảng viên, Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông

Thạc sỹ (Trường đại học Bách khoa Hà Nội, 2010)
Kỹ sư (Trường đại học Bách khoa Hà Nội)

Email: tungbt@soict.hust.edu.vn

Web: https://users.soict.hust.edu.vn/tungbt

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Mạng máy tính
 • An toàn an ninh thông tin

Các nghiên cứu quan tâm

 • Mạng thế hệ sau
 • An toàn an ninh hệ thống
 • An ninh mạng

Giới thiệu

Bùi Trọng Tùng là giảng viên tại Viện Công nghệ thông tin và truyền thông, và là cán bộ kiêm nhiệm tại Trung tâm An toàn An ninh Thông tin, trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Bùi Trọng Tùng nhận học vị thạc sỹ chuyên ngành Truyền thông và Mang máy tính năm 2010 tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Hướng nghiên cứu của ông tập trung vào lĩnh vực an toàn, an ninh thông tin với ứng dụng trong các giải pháp tường lửa, hệ thống phát hiện và ngăn chặn tấn công mạng.

Các công trình khoa học tiêu biểu

 • A method to improve LTSM using statistical features for DGA botnet detection, Mac Dinh Hieu, Tong Van Van, Bui Trong Tung, Tran Duc, Nguyen Linh Giang, Research and Development on Information and Communication Technology (RD-ICT), (ISSN 1859-3526) (In press)
 • Đánh giá mô hình bảo mật cho mạng vạn vật dựa trên OneM2M, Tánh Nguyễn Văn, Tuyến Nguyễn Gia, Hiếu Đình Mạc, Tùng Trọng Bùi, Đức Trần Quang, Giang Nguyễn Linh, Proceedings of the 11th National Conference on Fundamental and Applied Information Technology Research (FAIR’11), Đà Nẵng 2018.
 • The Flooding Attack in Low Power and Lossy Networks: A Case Study, Nguyen Tanh, Ngo Tri, Tran Duc, Tran Hai Anh, Bui Trong Tung, IEEE International Conference on Smart Communications in Network Technologies (SaCoNet), Algeria, 2018

DỰ ÁN HIỆN TẠI

 • NĐT.01.TW/16: Xây dựng kiến trúc hạ tầng an toàn thông tin cho mạng vạn vật trên nền điện toán đám mây
 • KC.01.01/16-20: Nghiên cứu, phát triển tích hợp hệ thống hỗ trợ giám sát, quản lý, vận hành an toàn cho hệ thống mạng và hạ tầng cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Giảng dạy

 • IT1110: Tin học đại cương
 • IT3080: Mạng máy tính
 • IT4062: Lập trình mạng
 • IT4263: An ninh mạng
 • IT4830: Phòng chống tấn công mạng