Trương Thị Diệu Linh

Điều phối viên chương trình đào tạo Global ICT
Phó giáo sư, Bộ môn Truyền thông và Mạng máy tính

Tiến sỹ (Khoa học Máy tính, Đại học Montréal, Canada, 2007)
Thạc sỹ (Khoa học Máy tính, Viện Tin học Pháp ngữ, Viêt Nam, 2001)
Kỹ sư (Công nghệ thông tin, trường Đại học Bách khoa Hà Nội)

Email: linhtd@soict.hust.edu.vn
Web:  https://users.soict.hust.edu.vn/linhtd/

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Tối ưu trong mạng
 • Mạng thế hệ mới

Các nghiên cứu quan tâm

 • Các vấn đề tối ưu trên mạng: Thiết kế topology, Định tuyến
 • Mạng chịu lỗi
 • Mạng khả trình
 • Mạng quang không dây

Giới thiệu

PGS. Trương Thị Diệu Linh công tác tại Bộ môn Truyền thông và Mạng máy tính, Viện Công nghệ thông tin và truyền thông, trường Đại học Bách khoa Hà nội. PGS. Trương Thị Diệu Linh đã bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ tại Đại học Montreal, Canada năm 2007. Các hướng nghiên cứu của PGS. Trương Thị Diêu Linh bao gồm các bài toán tối ưu mạng như thiết kế topology, định tuyến nói chung, định tuyến chịu lỗi và các vấn đề khác của mạng hiện đại. PGS. Trương Thị Diêu Linh cũng đã và đang chủ trì một số đề tài nghiên cứu khoa học được tài trợ bởi Quỹ Nafosted và bởi ĐH Bách Khoa Hà nội, và là thành viên của một số đề tài nghiên cứu khác. PGS. Trương Thị Diêu Linh cũng là đồng Chủ tịch chương trình của hội thảo SoICT 2015 và SoICT 2016.

Các công trình khoa học tiêu biểu

Giảng dạy

 • IT3080(E) Computer Networks, Mạng máy tính
 • IT2120 Computer Literacy, Kiến thức máy tính
 • IT4921 Các giao thức định tuyến
 • IT4062(E): Network programming, Lập trình mạng
 • IT6560 Mạng máy tính tiên tiến

Dự án hiện tại

 • Thiết kế và tối ưu xuyên lớp mạng truyền thông quang sử dụng các trạm hạ tầng trên cao, Đề tài Nafosted, 2019-2021, Chủ nhiệm đề tài