Huỳnh Thị Thanh Bình

Phó Viện trưởng, Viện Công nghệ thông tin và truyền thông
Trưởng phòng, Phòng thí nghiệm Mô hình hóa, mô phỏng và tối ưu hóa
Phó Giáo sư, Bộ môn Khoa học Máy tính

Tiến sỹ (Khoa học Máy tính, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2011)
Thạc sỹ (Khoa học Máy tính, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 1999)
Kỹ sư (Khoa học Máy tính, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 1997)

Email: binhht@soict.hust.edu.vn
Web:  https://users.soict.hust.edu.vn/binhht/

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Trí tuệ nhân tạo
 • Thuật toán và tối ưu

Các nghiên cứu quan tâm

 • Trí tuệ nhân tạo, Thuật toán và tối ưu, Trí tuệ tính toán, Tiến hóa đa nhiệm
 • Tính toán tiến hóa giải các bài toán tối ưu trong hệ thống phân phối hàng hóa, hệ phân tán, bài toán bao phủ trong mạng cảm biến không dây, bài toán tối đa hóa thời gian sống của mạng cảm biến không dây, bài toán tối ưu lịch sạc trong mạng cảm biến có thể sạc không dây.

Các dự án đang thực hiện

 1. A Fine-grained AI-based Mobile Air Quality Monitoring and Forecasting System (funded by Vingroup Innovation Foundation, 2020-2022)
 2. Towards energy unlimited IoT networks by nature-inspired algorithms (funded by National Foundation of Science and Technology – NAFOSTED, 2020-2022)
 3. Multitasking Evolutionary Algorithms for Optimizing Artificial Neural Network and Graph-Based Models (funded by U.S Army Research Lab and US Army International Research Center – Asia Pacific, 2019-2022)
 4. Developing metaheuristic techniques for solving optimization problems in distributed and software systems (funded by National Foundation of Science and Technology – NAFOSTED, Vietnam-Germany bilateral: 2017-2019).

Giới thiệu

PGS. Huỳnh Thị Thanh Bình hiện là Phó Viện trưởng Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông, Trưởng phòng thí nghiệm nghiên cứu Mô hình hóa, mô phỏng và tối ưu hóa, Đại học Bách khoa Hà Nội. PGS. Huỳnh Thị Thanh Bình là thành viên của Hội đồng khoa học ngành Khoa học thông tin và Máy tính, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia – NAFOSTED (nhiệm kỳ 2019-2021). Hướng nghiên cứu: Artificial Intelligence (Trí tuệ nhân tạo), Algorithms and Optimization (Thuật toán và tối ưu), Computational Intelligence (Trí tuệ tính toán), Memetic Computing, Evolutionary Multitasking (Tiến hóa đa nhiệm). PGS. Huỳnh Thị Thanh Bình đã công bố hơn 90 bài báo trên các tạp chí, hội thảo quốc tế; là tác giả của 2 sách; biên soạn 1 sách. PGS. Huỳnh Thị Thanh Bình là thành viên Ban biên tập tạp chí: International Journal of Advances in intelligent Informatics (2017 – hiện nay), VNU Journal Computer Science Communication Engineering (2018 – hiện nay); Tạp chí Tin học và Điều khiển (2015 – hiện nay). PGS. Huỳnh Thị Thanh Bình đã tham gia phản biện nhiều hội thảo, tạp chí uy tín như IEEE Access, Applied Soft Computing, IEEE Transactions on Vehicular Technology, Memetic Computing, World Congress on Computational Intelligence; Trưởng ban chương trình của hội thảo SoICT 2018, SoICT 2019.

PGS. Huỳnh Thị Thanh Bình là thành viên của Thành viên Hiệp hội Trí tuệ tính toán – WCI,  IEEE (2017 – 2020); Trưởng Hiệp hội Trí tuệ tính toán Việt Nam (IEEE Computational Intelligence Society Vietnam Chapter); thành viên của Ban điều hành Hiệp hội Điện Điện tử Châu Á Thái Bình Dương – IEEE Asia Pacific Executive Committee (2019, 2020): Trưởng Ban hoạt động sinh viên của IEEE Asia Pacific – IEEE Asia Pacific Student Activities Committee Chair (2019, 2020); Thành viên Ban quản lý chất lượng hội thảo của IEEE Asia Pacific – IEEE Asia Pacific Conference & Technical Seminar Committee (2019, 2020).

Các công trình khoa học tiêu biểu

 1. Huynh Thi Thanh Binh, Pham Dinh Thanh, Tran Ba Trung, Le Cong Thanh, Le Minh Hai Phong, Ananthram Swami, Bui Thu Lam, A Multifactorial Optimization Paradigm for Linkage Tree Genetic Algorithm, Information Sciences, pp. 540 (2020), 325-344. (Q1, IF: 5.91).
 2. Nguyen Thi Tam, Huynh Thi Thanh Binh, Dinh Anh Dung, Phan Ngoc Lan, Le Trong Vinh, Bo Yuan, Xin Yao, A hybrid clustering and evolutionary approach for wireless underground sensor network lifetime maximization, Information Sciences, 504 (2019), pp. 372–393 (Q1, IF 5.91).
 3. Huynh Thi Thanh Binh, Pham Dinh Thanh, Ta Bao Thang, New Approach to Solving The Clustered Shortest-Path Tree Problem Based on Reducing The Search Space of Evolutionary Algorithm, Knowledge-Based Systems, 180 (2019), pp. 12-25 (Q1, IF 5.92).
 4. Nguyen Thi Hanh, Huynh Thi Thanh Binh, Nguyen Xuan Hoai, Marimuthu Swami Palaniswami, An Efficient Genetic Algorithm for Maximizing Area Coverage in Wireless Sensor Networks, Information Sciences, Volume 488, 2019, pp. 58-75 (Q1, IF 5.91).
 5. Huynh Thi Thanh Binh, Nguyen Thi My Binh, Nguyen Hong Ngoc, Dinh Thi Ha Ly, Nguyen Duc Nghia, Efficient Approximation Approaches to Minimal Exposure Path Problem in Probabilistic Coverage Model for Wireless Sensor Networks, Applied Soft Computing, Vol 76, 2019, pp. 726-743 (Q1, IF 5.47).
 6. Huynh Thi Thanh Binh, Nguyen Thi Hanh, La Van Quan, Nguyen Duc Nghia, Nilanjan Dey, Metaheuristics for Maximization of Obstacles Constrained Area Coverage in Heterogeneous Wireless Sensor Networks, Applied Soft Computing, Vol 86, 2020 (IF 5.47)
 7. Huynh Thi Thanh Binh, Nguyen Thi Hanh, La Van Quan, Nilanjan Dey, Improved Cuckoo Search and Chaotic Flower Pollination Algorithms for Maximizing Area Coverage in Wireless Sensor Networks, Neural Computing and Applications, Vol 30, 2018, pp. 2305-2317 (Q1, IF 4.77).
 8. Phi Le Nguyen, Nguyen Thi Hanh, Nguyen Tien Khuong, Huynh Thi Thanh Binh, Yusheng Ji, Node Placement for Connected Target Coverage in Wireless Sensor Networks with Dynamic Sinks, Pervasive and Mobile Computing, Vol. 59, 2019. (Q1, IF 2.76).
 9. Bui Thu Lam, Huynh Thi Thanh Binh, Survivable Design of Last Mile Communication Networks using Multi-objective Genetic Algorithm, Memetic Computing, Volume 8, 2016, pp 97-108 (Q1, IF 3.6).
 10. Thanh Pham Dinh, Binh Huynh Thi Thanh, Dac Do Dinh, Long Nguyen Binh and Phong Le Minh Hai, A Heuristic Based on Randomized Greedy Algorithms for the Clustered Shortest-Path Tree Problem, Congress on Computational Intelligence, pp. 2915-2922, 2019.

Giải thưởng, khen thưởng

 • Giải Nhì tại cuộc thi Tiến hóa đa nhiệm, Tối ưu đa nhiệm đơn mục tiêu, Hội nghị Trí tuệ tính toán toàn cầu của Hiệp hội kỹ thuật Điện Điện tử năm 2020 (Runner-up prize, Competition on Evolutionary Multi-task Optimization, Multi-task Single-objective Optimization (MTSOO), 2020 IEEE World Congress on Computational Intelligence (WCCI 2020)).
 • Giải Ba tại cuộc thi Định tuyến cho xe điện, Hội nghị Trí tuệ tính toán toàn cầu của Hiệp hội kỹ thuật Điện Điện tử năm 2020 (Third prize, Competition on Electric Vehicle Routing Problem, 2020 IEEE World Congress on Computational Intelligence (WCCI 2020)).
 • Giải Nhất tại cuộc thi Tiến hóa đa nhiệm, Tối ưu đa nhiệm đơn mục tiêu, Hội nghị Trí tuệ tính toán toàn cầu của Hiệp hội kỹ thuật Điện Điện tử năm 2018 (First prize in the 2018 IEEE World Congress on Computational Intelligence, Evolutionary Multi-task Optimization Competition, Multi-task Single Objective Optimization).
 • Bài báo tốt nhất tại Hội thảo 2015 IEEE R10 Humanitarian Technology
 • Bài báo trình bày tốt nhất Hội thảo 2015 IEEE R10 Humanitarian Technology

Giảng dạy

 • IT3020, Toán rời rạc
 • IT4141, Tính toán tiến hóa