Danh sách cán bộ

Trung tâm Máy tính

Trung tâm Máy tính được thành lập theo quyết định số 76/QĐ – CB ngày 09-02-1980  của Bộ trưởng Bộ đại học và Trung học chuyên nghiệp;

Từ tháng 3/1995 Trung tâm Máy tính cùng với một số đơn vị trong Trường để lập thành Khoa Công nghệ thông tin;

Từ tháng 5 năm 2009 Viện Công nghệ thông tin và truyền thông được thành lập theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, trên cở sở Khoa Công nghệ thông tin;

Trung tâm Máy tính đảm nhiệm:

Hướng dẫn thực hành tin học đại cương cho toàn bộ sinh viên chính quy hệ đại trà Trường Đại học Bách khoa Hà Nội;
Hướng dẫn thực hành một số môn chuyên nghành cho Viện Công nghệ thông tin và truyền thông;
Quản lý, bảo dưỡng và  khai thác hệ thống máy tính và các trang thiết bị tin học do Trường và Viện Công nghệ thông tin và truyền thông giao cho, nhằm phục vụ học tập và nghiên cứu;
Phối hợp với các bộ môn và các đơn vị khác, để tổ chức đào tạo các lớp ngắn hạn, tăng cường thực hành các môn chuyên ngành công nghệ thông tin, triển khai ứng dụng công nghệ vào thực tiễn;
Tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin theo thông tư 17 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông;
Tổ chức khảo thí cho một số Viện trong Trường Đại học Bách khoa Hà Nội;
Tham gia giảng dạy một số môn học cho hệ đào tạo tại chức của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội;
Tổ chức các cuộc thi Olympic cho Trường Đại học Bách khoa Hà Nội;

Thông tin liên hệ :

P 301, D5, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, số 1, Đại Cồ Việt, Hà Nội.