Danh sách cán bộ

Giới thiệu chung

Trung tâm Máy tính được thành lập theo quyết định số 76/QĐ – CB ngày 09-02-1980  của Bộ trưởng Bộ đại học và Trung học chuyên nghiệp. Từ tháng 3/1995 Trung tâm Máy tính cùng với một số đơn vị trong Trường để lập thành Khoa Công nghệ thông tin.

Nhiệm vụ chính của Trung tâm Máy tính:

  • Hướng dẫn thực hành tin học đại cương cho toàn bộ sinh viên chính quy hệ chuẩn của Đại học Bách khoa Hà Nội;
  • Hướng dẫn thực hành các môn chuyên nghành cho Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông;
  • Quản lý, bảo dưỡng và khai thác hệ thống máy tính và các trang thiết bị tin học do Trường và Viện giao quản lý, nhằm phục vụ học tập và nghiên cứu;
  • Phối hợp với các bộ môn và các đơn vị khác, để tổ chức đào tạo các lớp ngắn hạn, và triển khai ứng dụng công nghệ vào thực tiễn;
  • Tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin theo Thông tư 17 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, và Bộ Thông tin và Truyền thông;
  • Tổ chức khảo thí cho một số Viện trong Đại học Bách khoa Hà Nội;
  • Tham gia giảng dạy một số môn học cho hệ đào tạo liên tục của Đại học Bách khoa Hà Nội;
  • Tổ chức các cuộc thi Olympic của Đại học Bách khoa Hà Nội.