Danh sách cán bộ

1. Giới thiệu trung tâm

 • Hỗ trợ Viện trong quản lý các phòng thí nghiệm nghiên cứu, cơ sở vật chất phục vụ nghiên cứu;
 • Hỗ trợ triển khai các hoạt động R&D gắn kết với thực tiễn, tạo điều kiện đưa các sản phẩm nghiên cứu khoa học đến với thị trường;
 • Tìm nguồn kinh phí tài trợ NCKH, CGCN, và học bổng từ doanh nghiệp, và các tổ chức trong và ngoài nước cho cán bộ và sinh viên của Viện;
 • Tìm hiểu, và xây dựng kế hoạch triển khai đáp ứng nhu cầu về ĐT, NCKH, CGCN của các doanh nghiệp;
 • Hỗ trợ, tư vấn cho cán bộ và sinh viện đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ, thành lập doanh nghiệp đổi mới sáng tạo (“spin-off”, và “startup”), trong kết nối với các chính sách của Trường và quy định của pháp luật.

HỢP TÁC NGHIÊN CỨU

 • Xây dựng mô hình Co-Lab
 • Triển khai quảng bá
 • Triển khai hợp tác .

CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

 • Hợp tác xây dựng đối tác Công nghệ
 • Đối tác Giải pháp cùng công nghệ nền tảng trong nghiên cứu tại Labs SOICT
 • Chuẩn hóa hình thành mạng lưới chuyển đổi số và chuyển giao công nghệ

MẠNG LƯỚI DOANH NGHIỆP

 • Hình thành mạng lưới doanh nghiệp SOICT
 • Xây dựng hệ sinh thái cộng đồng doanh nghiệp Alumni
 • Mạng lưới Doanh nghiệp Alimni  tại NHật bản, Hàn quốc, USA, Châu âu

KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO

 • Tạo mô hình Spin off công nghệ
 • Triển khai liên kết với các nhóm nghiên cứu
 • Triển khai mạng lưới Alumni đồng hành tài trợ cho các dự án khới nghiệp
 • Ươm tạo Spin off/ Start up