Danh sách cán bộ

Giới thiệu bộ môn

Bộ môn Kỹ thuật Máy tính được thành lập vào năm 1995 cùng với sự ra đời của Khoa Công nghệ thông tin, tiền thân của Viện Công nghệ thông tin và truyền thông hiện nay. Bộ môn là đơn vị đào tạo chuyên sâu nguồn nhân lực có khả năng thiết kế, xây dựng, thực hiện cả phần mềm lẫn phần cứng cho các hệ thống máy tính hiện đại và các thiết bị thông minh được điều khiển bằng máy tính. Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, bộ môn luôn hướng tới sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần hiện thực hóa sứ mệnh của Viện và của trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Bộ môn tham gia vào các ngành và chương trình đào tạo của Viện theo các hướng chuyên môn chính sau:

  • Đào tạo đại học ngành rộng Kỹ thuật máy tính và định hướng chuyên sâu về Hệ nhúng và Internet vạn vật (IoT).
  • Đào tạo sau đại học: định hướng Hệ nhúng và IoT, chương trình thạc sỹ tích hợp ngành Kỹ thuật máy tính.

Về nghiên cứu: cán bộ bộ môn có chuyên môn tập trung trong các lĩnh vực:

  • Hệ nhúng và Internet vạn vật (Embedded Systems and IoT)
  • Học máy và Học sâu (Machine Learning and Deep Learning)
  • Xử lý tín hiệu và xử lý tiếng nói (Signal Processing and Speech Processing)
  • Xử lý tín hiệu trong hệ thống định vị sử dụng vệ tinh (Global Navigation Satellite Systems Signal Processing)

Định hướng phát triển đơn vị

Bộ môn kỹ thuật máy tính xây dựng định hướng phát triển là trở thành đơn vị đào tạo và nghiên cứu mạnh về Kỹ thuật máy tính và IoT phục vụ công nghiệp 4.0 trong nước, thực hiện tầm nhìn và sứ mệnh của Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông, và của Đai học Bách khoa Hà Nội.

Một số hình ảnh tiêu biểu

Các thành tựu đạt được: đào tạo hàng nghìn kỹ sư kỹ thuật máy tính nắm vai trò chủ chốt tại các công ty Công nghệ thông tin. Các thành viên của bộ môn đã chủ trì nhiều đề tài nghiên cứu cấp Bộ và đạt các giải thưởng Nhân tài đất Việt, VIFOTEC. Một số sản phẩm điển hình của cán bộ và sinh viên: phần mềm soạn thảo tiếng Việt BKED, phần mềm diệt virus BKAV, hệ quan trắc công trình thủy điện Hòa Bình, hệ thống phần mềm quản lý sản xuất cho nhà máy thép BKMIS…

Hình 1. Phần mềm Bach Khoa Editor (BKED) phiên bản 6.4

Hình 2. Phần mềm BKAV phiên bản đầu tiên