Danh sách cán bộ

1. Giới thiệu bộ môn

Bộ môn Khoa học Máy tính được thành lập năm 1995, là một trong 3 bộ môn đầu tiên của khoa Công nghệ thông tin (tiền thân của Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông hiện nay). Bộ môn không chỉ giảng dạy một số học phần cốt lõi của các ngành Khoa học Máy tính, Kỹ thuật Máy tính và Khoa học dữ liệu mà còn đảm nhiệm chức năng đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực Khoa học máy tính. Các hướng nghiên cứu mạnh của bộ môn gồm: thuật toán và tối ưu, tính toán thông minh, tính toán hiệu năng cao, thị giác máy tính và khoa học dữ liệu,

Đội ngũ cán bộ của bộ môn có chuyên môn cao, với 3 PGS, 14 TS và 2 thạc sĩ, Các cán bộ trong bộ môn đã công bố gần 100 bài báo khoa học; đã tham gia biên soạn và là chủ biên gần 10 sách giáo trình, hiện đang được sử dụng để giảng dạy tại nhiều khoa CNTT trong nước; đã chủ trì và than gia thực hiện trên hơn 10 đề tài nghiên cứu cấp bộ, cấp nhà nước và Quốc tế.

Bộ môn có hợp tác sâu rộng với các trường đại học và các trung tâm nghiên cứu lớn nước ngoài như University of Montréal (Canada); National university of Singapore (Singapore), National Institute of Informatics (Nhật Bản), Université catholique de Louvain (Bỉ)… Những hợp tác này được mở rộng từ việc mời và gửi giáo viên tham gia vào các chương trình đào tạo, tham gia Hội đồng bảo vệ luận văn Thạc sỹ và Hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp đại học, đồng hướng dẫn nghiên cứu sinh giữa hai bên cho đến hợp tác và chuyển giao công nghệ về Khoa học máy tính.

Bộ môn đã góp phần đào tạo ra hàng nghìn kỹ sư Công nghệ thông tin nói chung và Khoa học máy tính nói riêng, trong đó nhiều người đã trở thành giảng viên tại các trường đại học, hoặc nắm vai trò chủ chốt tại các công ty Công nghệ thông tin trong nước hay đang làm việc cho các tập đoàn lớn trên thế giới như Google, Facebook, Microsoft…