Danh sách cán bộ

1. Giới thiệu bộ môn

Bộ môn Công nghệ Phần mềm là một trong ba đơn vị đào tạo ngành rộng Khoa học Máy tính của Viện Công nghệ thông tin và truyền thông, trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Bộ môn có định hướng chuyên sâu về Công nghệ phần mềm cho các hệ cử nhân, kỹ sư, thạc sỹ và tiến sỹ.

Thành lập từ năm 2000, Bộ môn đã đào tạo hàng nghìn cử nhân, kỹ sư, và các chuyên gia có năng lực chuyên môn vững vàng với tư duy đổi mới và sáng tạo, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng ngày càng cao của ngành Công nghệ thông tin. Với tư tưởng giáo dục mở, năng động, hiện đại và liên tục đổi mới, sinh viên có môi trường học tập chuyên nghiệp để rèn luyện, phát triển, khai phá tiềm năng bản thân và trở thành những hạt nhân dẫn đầu trong lĩnh vực Công nghệ Phần mềm. Bộ môn cũng là nơi ươm mầm, nuôi dưỡng và là cái nôi khởi nghiệp cho nhiều ý tưởng độc đáo và sáng tạo. Số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp và thành công trong lĩnh vực Công nghệ thông tin xuất phát từ sinh viên và cựu sinh viên của Bộ môn tăng đều hàng năm.

Bộ môn đã đạt được nhiều thành tựu nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực Công nghệ phần mềm với nhiều sản phẩm chất lượng đóng góp cho xã hội và cộng đồng. Bộ môn tập trung phát triển và gắn kết các mảng nghiên cứu cơ bản về công nghệ phần mềm (như mô hình hóa, chuyển đổi mô hình, giả lập, kiểm thử tự động) với các mảng nghiên cứu ứng dụng (như tương tác người máy với công nghệ tiếng nói, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, thị giác máy tính, phần mềm doanh nghiệp, an toàn thông tin, …). Định hướng này rất phù hợp với xu thế phát triển của cách mạng công nghệ 4.0 và chuyển đổi số của xã hội, góp phần kết nối các hoạt động đào tạo, phát triển phần mềm với sáng tạo và khởi nghiệp. Cho đến năm 2019, các cán bộ Bộ môn đã chủ trì trên 50 đề tài cấp Bộ, Nhà nước và Quốc tế và đã đạt 5 giải thưởng uy tín cấp quốc gia trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và truyền thông như giải thưởng Nhân tài đất Việt hay Quả cầu vàng.

2. Một số hình ảnh tiêu biểu

Hình 1. Giảng viên bộ môn CNPM trong mắt sinh viên

Hình 2. Ngày hội CNPM (từ K51 đến K59)
3. Một số kết quả nghiên cứu, sản phẩm tiêu biểu của bộ môn

Tổng hợp tiếng nói tiếng Việt (Text-To-Speech TTS) của nhóm Vbee đã được phát triển để đi vào thực tế, giải quyết các bài toán số hoá dữ liệu, tự động hoá các nghiệp vụ trong các tổng đài chăm sóc khách hàng, ngân hàng và nhiều doanh nghiệp trong nước khác. Vbee đã được vinh dự trao các giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam VDA, giải cao nhất của Nhân tài đất Việt năm 2018 lĩnh vực CNTT&TT.
Phần mềm Quản lý đào tạo giúp tự động hoá nhiều nghiệp vụ quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác doanh nghiệp của các Bộ môn, Viện trong Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội.

Hình 3. Sản phẩm Vbee

Hình 4. Phần mềm Quản lý đào tạo