Thông tin liên hệ

Điện thoại

(84-4) 3 8692463

Email

vp@soict.hust.edu.vn

Địa chỉ

Phòng 504 - Nhà B1 - Đại học Bách khoa Hà Nội

Bản đồ

Bộ môn - Trung tâm

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Điện thoại: (+84) 4 3868 2595 

Địa chỉ: Phòng 601 - Nhà B1 - Đại học Bách khoa Hà Nội


BỘ MÔN KHOA HỌC MÁY TÍNH

Điện thoại: (+84) 4 3869 6121

Địa chỉ: Phòng 602 - Nhà B1 - Đại học Bách khoa Hà Nội


BỘ MÔN TRUYỀN THÔNG VÀ MẠNG MÁY TÍNH

Điện thoại: (+84) 4 3868 2596

Địa chỉ: Phòng 501 - Nhà B1 - Đại học Bách khoa Hà Nội


VĂN PHÒNG DỰ ÁN HEDSPI

Điện thoại: (+84) 4 3868 2596

Địa chỉ: Phòng 806 - Thư viện Tạ Quang Bửu - Đại học Bách khoa Hà Nội

BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN

Điện thoại: (+84) 4 3869 6124

Địa chỉ: Phòng 603 - Nhà B1 - Đại học Bách khoa Hà Nội


BỘ MÔN KỸ THUẬT MÁY TÍNH

Điện thoại: (+84) 4 3869 6125

Địa chỉ: Phòng 502 - Nhà B1 - Đại học Bách khoa Hà Nội


TRUNG TÂM MÁY TÍNH

Điện thoại: (+84) 4 3869 2205

Địa chỉ: Phòng 301 - Nhà D5 - Đại học Bách khoa Hà Nội